Maandag 15 Augustus 2022
Parochieel Kerkkoor Goirke




't Goirke: een wijk, een parochie, een geschiedenis in Tilburg.

Er is zoveel (over)geschreven over de geschiedenis van de parochie Goirke, dat het naar onze mening arrogant zou zijn dit wiel opnieuw te willen uitvinden. Wij gaan niet nog eens "links en rechts" zaken overschrijven.

Een bijzonder boeiende bijdrage tot de verspreiding van de kennis van de geschiedenis van het Goirke is het boekwerkje "150 jaar Goirkese kerk, van Schuurkerk tot Schatkamer", met 37 pagina's, een uitgave van de Beheerscommissie Goirkese kerk ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de kerk in oktober 1989, samengesteld door H.M.A. van Venetië " voorzien van 3 bijlagen (I: "Pastoors van het Goirke vanaf 1707" , ll "Kerkmeesters van 't Goirke vanaf 1818" en III "Architecten en Kunstenaars", gevolgd door een uitvoerige bronvermelding).
Het boekwerkje werd in 1989 in eigen beheer uitgegeven en is wellicht alleen nog via het antiquariaat te koop.

Wij hopen, dat u nog vele andere links tegen komt met verhalen over de wijk en/of de parochie Goirke. In dat geval zouden wij het zeer op prijs stellen, die links op deze pagina te mogen toevoegen. Op die manier hebben we er allemaal plezier van!
Graag een mailtje met die extra informatie naar 

Voor uw medewerking in deze: opnieuw heel, heel hartelijk dank!

Algemene informatie over de Parochie Dionysius.
Deze informatie is opgesteld door M. Populiers.
Naar link over Parochie Dionysius

Maar ... dank zij de digitale snelweg zijn talloze archieven en artikelen online te raadplegen.
Het Internet staat bol van de verhalen over het Goirke, waar wij u graag naar verwijzen.
Naar externe links over 't Goirke en haar kerk

Installatie Frank Lemmens als pastoor van de (sinds 1 januari 2015) nieuwe parochie "Peerke Donders" door vicaris-generaal van het bisdom 's Hertogenbosch, Dr. C.F.M. van den Hout.
2015 27 oktober : Installatie Frank Lemmens als pastoor Parochie Zalige Peerke Donders.

GOUDEN PRIESTERFEEST van Monseigneur J. B. BOTS. (* 1862)
Deken van Tilburg, Pastoor der Parochie ít Goirke, Geheim-Kamerheer van Z. H. Paus Pius X, Officier in de Orde van Oranje Nassau.
1912: Pastoor (Mgr. ) Bots, (ook geheim kamerheer), 50 jaar priester!

Louis (Ludovicus) de Jong
Suisse in de kerk St. Dionysius te Tilburg (1935-1958), medeoprichter van het Weversgilde Sint Severius (1895) en oprichter van de Tilburgse afdeling van het "Kruisverbond" (1903).
meer ...

’t Goirke en haar orgels
Voor nog meer info: Eindrapport Smitsorgel Goirke door Rogér van Dijk.

Restauratie Smits-orgel ’t Goirke Tilburg voltooid.
Bron: Gregoriusblad nr4, december 2016.

Virtuele tour door de St. Dionysius kerk.
In 2012 heeft Andre Wils ( AW Website Panorame Techniek ) een virtuele tour door de St. Dionysius kerk ontwikkeld.
In 2016 heeft hij deze virtuele tour door de St. Dionysius kerk opnieuw onder handen genomen.
Klik hier voor de (vernieuwde) virtuele tour door de St. Dionysius kerk.


Naar Boven