Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - Ludovicus de Jong

   Louis (Ludovicus) de Jong * Tilburg, 18-1-1869 + Breda, 6-6-1959

Suisse in de kerk St. Dionysius te Tilburg, medeoprichter van het Weversgilde Sint Severius en oprichter van de Tilburgse afdeling van het "Kruisverbond"

Louis de Jong suisse St. Dionysius te Tilburg

Louis (Ludovicus) de Jong
* Tilburg, 18-1-1869
+ Breda, 6-6-1959
Gewoond (o.a.) Veldstraat 51 te Tilburg
1935-1958 Suisse (Eerbied in Gods Huis) in kerk St.Dionysius, 't Goirke, te Tilburg
Dus: elke zondag 3 H.Missen, waarin hij met zijn staf tikte hij op de vloer van de kerk wanneer hij de priester voorging naar het altaar.

Bovendien was Louis medeoprichter van het Weversgilde Sint Severius in 1895.
In 1910 is deze bond opgegaan in de St. Lambertusbond.

Ook is Louis oprichter van de Tilburgse afdeling van het "Kruisverbond" (1903), die tot doel had het drankmisbruik tegen te gaan.
Bron: J.L.E. de Rooij, kleinzoon van Louis de Jong.

Uit: http://www.cyclopaedia.nl/wiki/Katholieke_drankbestrijding:
"Ook katholieken wisten vanaf het einde van de 19e eeuw een groot offensief tegen het alcoholisme op touw te zetten. Katholieke drankbestrijders zagen de samenhang tussen de miserabele leefomstandigheden van arbeiders en de drankproblematiek en probeerden hen juist door dat drankmisbruik aan te pakken sociaal sterker te maken. Men wilde de gelovige bevrijden uit de structuren die hem beletten waardig te leven. Spin in het web van de katholieke drankbestrijding was de organisatie SobriŽtas, die in 1899 werd opgericht. In minder dan dertig jaar wisten drankbestrijders niet minder dan 177.879 leden, voor die tijd een enorm aantal, aan SobriŽtas te binden. Deze leden kwamen uit heel Nederland.
Katholieke mannen boven de zestien jaar waren verenigd in het Kruisverbond, vrouwen van zestien jaar en ouder in de Mariavereniging.
Jongens en meisjes tussen de twaalf en zestien jaar waren verenigd in respectievelijk de Jongensbond en de Meisjesbond.
Kinderen tot twaalf jaar tenslotte werden samen met hun ouders opgenomen in de Sint Annavereniging.
Duizenden katholieken, van jong tot oud, bezochten lezingen en congressen, lazen anti-alcoholische tijdschriften en almanakken, speelden anti-alcoholische toneelstukken, liepen mee in processies en optochten en namen deel aan grote manifestaties.

Naar Boven       Terug naar overzicht 't Goirke en haar kerk