Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - Pastoor Frank Lemmens

   2015 : Installatie Frank Lemmens als pastoor Parochie Zalige Peerke Donders.

2015 27 oktober : Frank Lemmens geïnstalleerd als pastoor Parochie Zalige Peerke Donders.

Dinsdag 27 oktober 2015, een wel heel bijzondere dag!

We herdenken op deze dag immers de bevrijding van Tilburg in 1945, het is dan ook de 206e geboortedag van Peerke Donders en bovendien ... juist op deze dag wordt Frank Lemmens officieel geÔnstalleerd als pastoor van de (sinds 1 januari 2015) nieuwe parochie "Peerke Donders" door vicaris-generaal van het bisdom 's Hertogenbosch, Dr. C.F.M. van den Hout.
De installatie vond plaats tijdens een plechtige eucharistieviering in de onlangs (zaterdag 26 september 2015) heropende Goirkese kerk.
Alle pastors en pastorale medewerkers van de Parochie Peerke Donders assisteerden tijdens deze plechtigheid.
De installatieviering werd muzikaal opgeluisterd door Gemengd Koor de Bron en Gemengd Koor Goirke door een uitvoering van de mis: Missa Petrus Donders en het lied Peerke Donders, lang geleden, beide van componist en onze organist: Harry Swinkels.
De overige parochiŽle koren zongen vanaf het koorplateau beneden in de kerk de Nederlands gezangen.
Tijdens de installatieviering is de benoemingsbrief voorgelezen en werden er diverse symbolische handelingen verricht: aan de nieuwe pastoor werden de sleutel van de kerk, het evangelieboek, een kelk met hostieschaal, het herdersschopje en een kaars overhandigd.
Met deze kaars krijgt hij de opdracht een licht in de wereld te zijn.
Ook werden de wijdingsbeloften hernieuwd uitgesproken.
Na de viering was er gelegenheid voor een informeel samenzijn in de grote zijbeuk van de kerk.

Franciscus Antonius Maria Lemmens werd in 1968 geboren in Reusel en doorliep de lagere- en middelbare landbouwschool.
In 1990 begon hij aan zijn priesteropleiding op het seminarie Sint Janscentrum in Den Bosch.
Op 9 november 1996 werd hij tot diaken en op 24 mei 1997 tot priester gewijd.
Op 1 maart 2012 werd Frank Lemmens benoemd tot pastoor van de voormalige parochies De Bron, De Vlaspit en de Montfort. Samen met de parochie Frater Andreas fuseerden deze parochies begin 2015 tot de R.K. Parochie Zalige Peerke Donders.

 

Naar Boven       Terug naar overzicht 't Goirke en haar kerk