Woensdag 22 Mei 2024
CD Missen Von La Hache

Het Parochieel Kerkkoor Goirke te Tilburg (Mannenkoor en Gemengd koor) heeft in samenwerking met het RK Koor Gasgothe te Tilburg opnamen laten maken van drie missen van de componist Von La Hache, te weten: de 'Mis in F', de 'Mis St. Louis' en de 'Missa St. Thérèse'.
Deze opnamen zijn gemaakt in het najaar 2007 in de Goirkese Kerk te Tilburg.

U kunt in bezit komen van deze CD door onderstaand formulier in te vullen en € 10,00 per stuk over te maken op bankrekeningnummer 50.52.41.242 t.n.v. Kerkkoor Goirke te Tilburg Nederland (•ABN AMROBANK •BIC (swift)code: ABNANL2A •IBAN NL71ABNA0505241242).

Ik wil       CD à € 10,00 bestellen (exclusief € 2,00 verzendkosten).

Achternaam:

 
Voorletters:
hr mevr
Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Land:

Uw Emailadres:

Vragen?         
Naar de website Von La Hache

Naar het YouTube kanaal Von La Hache