Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 2014: 21 december 2014. (voor de laatste keer) Kerstconcert in de Vredeskerk.

   2014: Voor de laatste keer Kerstconcert in de Vredeskerk.

21 december: Kerkkoor Goirke organiseerde een Kerstconcert in de Vredeskerk met als gastkoor het Gemengd Koor de Bron

Beide koren maken deel uit van parochie de Bron, welke overigens door samenvoeging van de parochies Montfort, Vlaspit, Lucas en de Bron per 1 januari 2015 de naam van " Parochie Peerke Donders " zal gaan dragen.
Voor de laatste keer, omdat medio 2015, na een grondige restauratie en renovatie, de Goirkese Kerk weer in gebruik genomen zal worden en de Vredeskerk zal worden onttrokken aan de eredienst.

Bron: Kees van den Hout

Met in totaal 90 zangers en zangeressen werd onder de bezielende leiding van dirigent Jos Vingerhoets en organist/pianist Harry Swinkels het beste bij de koren naar boven gehaald en werd er uitmuntend gepresteerd.

Slotwoord voorzitter van het Kerkkoor Goirke Enige muziekstukken werden muzikaal ondersteund met de blokfluit door Janneke van Heeswijk.
Diverse composities van Harry Swinkels werden ten gehore gebracht tot tevredenheid van de componist, en dat ondanks de geheel eigen zijnde moeilijkheidsfactor.
Door een doordachte kooropstelling konden beide koren plaatsnemen op het koorpodium en kon zo het onrustige chargeren achterwege blijven.
Het te zingen programma was door Jos Vingerhoets dusdanig opgesteld dat er afwisselend door de koorgroepen gezongen kon worden wat bijdroeg tot een ordelijk verloop.
Een groot team aan vrijwillige koorpartners stak de helpende hand toe zowel bij de voorbereiding, tijdens de pauze bij de gratis koffie als bij het opruimen na afloop.
In zijn slotwoord dankte de voorzitter van het Kerkkoor Goirke iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en inzet, overhandigde bloemen aan Janneke van Heeswijk, aan Jos Vingerhoets en aan Harry Swinkels en wenste iedereen vredige Kerstdagen toe.
Er kan terug worden gezien op een meer dan geslaagd Kerstconcert 2014 !


Jan van de Put


Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN