Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 1982 Rome

   2010: 22 september. Grote donatie voor Christoforus Paramaribo

Peerke Donders Project 2009 : Grote donatie voor Christoforus Paramaribo
Op maandagmiddag 22 september, exact 2 jaar nadat een afvaardiging van de Commissie Viering Peerke Donders Goirke Tilburg bij de Generale Overste van de Congregatie CMM (Fraters van Tilburg) vroeg om financiŽle ondersteuning bij het laten componeren van een nieuwe Missa Petrus Donders, waren Jan van de Put en Ad van den Hout en Jan Populiers opnieuw bij frater Broer Huitema te gast in het Generalaat CMM aan de Gasthuisring in Tilburg.

Dit keer met de verheugende boodschap, dat het project Peerke Donders Viering Goirke 2009 zijn indertijd gedane belofte thans metterdaad kon inlossen.

De belofte, om als er een batig saldo zou zijn van het project, dat bedrag ten goede zou moeten komen aan het Christoforus-instituut in Paramaribo.
Handelend in de geest van Peerke Donders: een bijdrage te leveren aan het voortgezet onderwijs voor de jongeren uit het binnenland van Suriname, zowel boslandcreolen als indianen. (www.christoforusinternaat.com)

Met frater Broer Huitema werd afgesproken, dat deze donatie rechtstreeks zou worden ingezet voor een afgerond (deel)project binnen het Christoforus-instituut.

Natuurlijk zullen wij vernemen waar het geld aan zal worden besteed en in een aparte nieuwsbrief zullen we daar bekendheid aan gaan geven.

Eerder had de parochie De Bron al een fors bedrag overgemaakt aan de Missieprocuur van CMM.
Dat bedrag was bijeengebracht door de aanwezigen tijdens de Pontificale Misviering op 25 oktober 2009.

Kortom: de Peerke Dondersviering Goirke Tilburg 2009 bracht voor de Surinaamse gemeenschap een prachtige resultaat op.
De jongeren in Paramaribo zullen er heel blij mee zijn. En wij zijn dat ook!

Op de foto: De voorzitter van het Parochieel Kerkkoor Goirke, Jan van de Put, overhandigt aan de Generale Overste CMM, frater Broer Huitema, de symbolische enveloppe.
De penningmeester van het Parochieel Kerkkoor Goirke, Ad van den Hout, is getuige van dit bijzondere moment.

Grote donatie voor Christoforus Paramaribo

Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN