Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - St.Caeciliafeest 2013

   2012: 16 november : St.Caeciliafeest

St.Caeciliafeest 16 november 2012

Een echte korentraditie: het jaarlijkse St. Caeciliafeest.
Vrijdag 16 november vanaf 18.00 uur was het weer zover.
De feest commissie bestaande uit: Miek van Antwerpen - Josée Wijnans - Leny Mateijsen en Mieke Verhagen hadden het helemaal voor mekaar.
De feestavond begon met een door hun zelf verzorgde - voor 85 personen !! - uitgebreide Brabantse koffietafel in ons repetitielokaal.

Twee personen werden door de voorzitter gehuldigd voor hun 40 jarige zangcarrière.
Jan Stovers In het bijzijn van zijn kinderen en kleinkinderen werd Jan Stovers (89) in het zonnetje gezet. Het was tevens het einde van zijn zangloopbaan want Jan heeft in overleg met familie, dirigent en bestuur besloten om rustend lid te worden.

De tweede jubilaris van de avond was Riki Donders - Korremans.
De voorzitter had hier toch wat meer tijd nodig om de veelzijdige muzikale loopbaan van Riki voor het voetlicht te brengen.

Riki Donders Beide jubilarissen werden voor hun langdurige zangcarrière gehuldigd met de Gouden medaille van de Gregoriusvereniging.
De draagspeld werd opgespeld door Pastoor Frank Lemmens, die in een korte toespraak het totale koor roemde om hun kwaliteit en inzet.

Namens het koor werden de jubilarissen bloemen aangeboden, een geste die ook het echtpaar Ria en Huub Vennix te beurt viel wegens hun 40 jarige huwelijksjubileum in het afgelopen verenigingsjaar.

Jan Stovers en Riki Donders Door de jubilarissen werd daarna de onlangs gemaakte koorfoto onthuld, die een plaatsje heeft gekregen in ons repetitielokaal.

We konden onszelf voorzien van een drankje en werden aangenaam verrast door een twee maal 45 minuten durend optreden van de Elckerlyc - speellieden uit Oisterwijk.
Dit is een muziekgroep met een wel zeer bijzonder en breed repertoire, want zij spelen middeleeuwse, renaissance en barokmuziek op hun blaas- en strijkinstrumenten. Jos Vingerhoets Volksmuziek afgewisseld met verhalen en liederen.
Knap hoe zij de aanwezigen in hun ban hielden.

Gedurende de avond werd door de commissie in de vorm van een presentje aandacht besteed aan het feit dat dirigent Jos Vingerhoets 40 jaar geleden is begonnen als dirigent bij het toenmalige dameskoor Goirke.

Rijkelijk voorzien van drankjes en hapjes kan worden teruggezien op een voortreffelijk georganiseerd en geslaagd Caeciliafeest, waarvoor onze complimenten en hartelijke dank.
Ook hartelijk dank aan de ( aangezochte ) vrijwillige assistenten die zowel voorafgaande aan als daags na het Caeciliafeest hand- en spandiensten hebben verleend.
Onthulling koorfoto


    Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN