Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 1982 Rome

   1964: Oprichting Dameskoor Parochie Goirke Tilburg

25 augustus: Oprichting Dameskoor Parochie Goirke.

Halverwege de 20e eeuw waren er nog maar zeer weinig parochiële dameskoren.
Ook de Parochie ‘t Goirke in Tilburg kende dat fenomeen in de zestiger jaren nog niet en werd de muzikale invulling tijdens de liturgievieringen verzorgd door de traditionele mannenkoren.
Hier en daar werd, als er damesstemmen aan te pas moesten komen, uitgeweken naar de oplossing om dan maar jongensstemmen voor in te zetten.

Een keerpunt in onze parochiële koorgeschiedenis was het moment, dat een van de jonge leden van het Mannenkoor Goirke, Anton Egberts, het verzoek deed aan zijn collega-koorleden om op zijn trouwdag - 25 augustus 1964- tijdens de huwelijksmis de Krönungsmesse van W.A. Mozart uit te voeren. Tot dan toe helemaal onbekend in het repertoire van het Goirke.
Probleem daarbij was, dat hiervoor of een goed jongenskoor of een dameskoor nodig zou zijn en het Goirke had en geen jongenskoor meer en had nooit geen dameskoor gehad.

De oplossing werd gevonden door een samenwerkingsverband aan te gaan met het Tilburgs Gemengd Koor "De Verenigde Zangers".

Een half jaar voorafgaande aan de geplande huwelijksdatum begonnen de repetities voor de mannen om deze bijzonder mis in te studeren onder leiding van de dirigent van het Mannenkoor Goirke, Frater M. Cunibert van Litsenburg.
De uitvoering op de huwelijksdatum op 24 augustus 1964 was een groot succes: onder leiding van de bekende Tilburgs dirigent Cees van Gorp voerden de twee koren deze bijzondere mis uit, tot grote tevredenheid van het bruidspaar.

Voor de geschiedschrijving van het koor, zou de receptie die daarna volgde en waar natuurlijk de leden van het Mannenkoor met hun partners volop vertegenwoordigd waren, nog belangrijker blijken te zijn.
Onder het genot van (vermoedelijk) iets anders als een kopje koffie/thee werd toen het idee geopperd om een dameskoor op te richten.

De daad werd onmiddellijk bij het woord gevoegd en de oprichting van het Dameskoor was een feit op 25 augustus 1964, met partners - vriendinnen - dochters en kennissen van koorleden.
De namen die daarbij de revue passeren zijn: Ada Vingerhoets, José Elias- Venmans, Irene van den Akker, Bep Egberts- de Kok, Dina Elias, Corry Elias (echtgenote van Dré Elias), Marian van de Put- Wouters, Wies van de Put-de Win, Caroline Spijkers, Lenie Oerlemans, 2 dochters van Nos Mutsaers, Resi Donders, Mevr. van Dijk-van Santvoort, Mevr. Zoontjes- van Dijk, Josée Wijnans-Janssens en Ria Mutsaers.
Mogelijk zijn er nog meerdere dames vanaf de oprichtingsdatum bij betrokken geweest, maar dat zullen er niet zo heel veel zijn geweest.

De eerste woensdag na het huwelijk van Anton Egberts en Bep de Kok heeft in een klaslokaal van de Sint Janschool de allereerste repetitie onder leiding van Frater Cunibert plaatsgevonden en in de Kerstnachtmis van 1964 heeft het Gemengd Koor Goirke de Krönungsmesse zelfstandig kunnen uitvoeren.
Er was een gastsoliste die de sopraanpartij vertolkte.
De overige 3 solopartijen werden ingevuld door eigen leden.
De soliste bij de alten was Mevr. Zoontjes-van Dijk.
De tenorsolo werd vertolkt door Anton Egberts en als bassolist Ad Mutsaers.

Het was daarmee meteen gedaan met de hegemonie en het alleenvertoningsrecht van de mannen. Iets wat verschillende mannelijke koorleden maar heel moeilijk konden accepteren: het heeft zelfs tot opzeggingen geleid.

Het dient vermeld dat het dameskoor Goirke wel diverse omzwervingen heeft gekend.

In 1992 is het Dameskoor Goirke wegens een te klein aantal leden overgegaan naar het Gemengd Koor Veldhoven (Theresia) welke evenals het Dameskoor Goirke onder leiding stond van dirigent Jos Vingerhoets.

Per 1 januari 1999, wegens sluiting van de Theresiakerk, is het Gemengd Koor Veldhoven gefuseerd met het Parochiële Mannenkoor Goirke, dat ook al onder leiding stond en nog staat van dirigent Jos Vingerhoets.

Het fusiekoor draagt vanaf dat moment de naam: Parochieel Kerkkoor Goirke en kent momenteel - november 2010 - 60 leden, te weten 29 dames en 31 heren.

Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN