Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 2017: 10 september Kerkkoor Goirke zingt in de O.L.V. Sterre der Zee basiliek in Maastricht

   2017: Kerkkoor Goirke zingt in Maastricht

2017 10 september: Kerkkoor Goirke zingt in de O.L.V. Sterre der Zee basiliek in Maastricht

In 2016 zong ons Gemengd Koor een uitvaart voor de oudtante van de familie Van Helsland.
OLV Maastricht Men was zo gecharmeerd van onze zang, dat we dat we een uitnodiging ontvingen van deze in Maastricht wonende familie om eens de eucharistieviering op een zondag muzikaal op te komen luisteren in de Basiliek Onze Lieve Vrouw Sterre ter Zee in Maastricht.
Een lid van de familie welke woonachtig is in Tilburg is lid van ons koor.
Omdat we toch jaarlijks een koorreis maken was deze uitnodiging niet aan dovemans oren gericht en hebben deze uitnodiging gehonoreerd op zondag 10 september 2017.

Bij de organisatie rezen al gauw vragen over deze kerk en de tenaamstelling: Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee.
Enig zoekwerk maakte duidelijk dat het beeld van O.L.V in het jaar 1470 is geschonken door de edelman Nicolaus van Harlaer bij zijn intrede bij de Minderbroeders ( Franciscanen ) in Maastricht.
OLV Kapel Maastricht Nicolaus van Herlaer was oorsponkelijk zeeman en tijdens een van zijn reizen maakte de edelman een nogal hachelijk avontuur mee. Hij beloofde toen, dat als hij gered zou worden hij een Mariabeeld zou schenken. En hij hield woord.
Het beeld is toen geplaatst in de ( thans niet meer bestaande ) kapel van de oude Minderbroederskerk.
In 1804 verhuisde het beeld naar de in 1342 gebouwde Sint Nicolaaskerk, zijnde de parochiekerk naast de Kapittelkerk van Onze lieve Vrouw.
Deze Onze Lieve Vrouwe kerk werd ruim 15 eeuwen geleden - in het jaar 1100 !! - gebouwd en stond binnen de Romeinse stadsversterking. Het is een zogenaamde Romaanse kerk en omdat de toren op een zware vestigingsmuur lijkt behoort het tot de categorie zogenaamde FORTkerken waar overigens in heel Nederland geen ander voorbeeld van te vinden is.
Toen de Sint Nicolaaskerk werd gesloten kreeg de parochie deze kapittelkerk toegewezen waar het beeld een plaats kreeg op een zijaltaar in het Noordertransept.
In 1903 verhuisde het beeld naar de Mérodekapel een 15 -eeuwse aanbouw van de OLV. Kerk, die daarna en nog steed de Sterre ter Zee kapel wordt genoemd.

In deze indrukwekkende maar erg donkere ambiance waren we dus genodigd om te komen zingen.
Na een reis met de bus door zowel de Belgische als de Nederlands Kempen waren we juist op tijd in Maastricht.
De koorleden togen naar de zangzolder en het indrukwekkende Sëverin orgel uit 1652 wat maar een nadeel had: het is 1 toon lager als alle andere orgels, wat overigens alleen veel transponeren voor organist Harry Swinkels betekende.

Séverin orgel OLV Maastricht

Onder leiding van dirigent: Jos Vingerhoets zongen we onze favoriete mis namelijk de Mis in F. van Theodoor von La Hache.
En ook hier bleek na de viering hoe spectaculair - ondanks zijn eenvoud - deze compositie is.
We openenden met het Thank You Lord door de mannen en zongen verder nog: het Ave Verum van Wolfgang Amadeus Mozart en het Ave Maria van Harry Swinkels.
Er was geen slotlied, dat is volgens de contactpersoon die we vooraf spraken in Maastricht niet te doen gebruikelijk.
Na de viering werden we getrakteerd op koffie en genoten we van een door Leny Mateijsen en Josëe Wijnans samengesteld lunchpakket, wat voor de liefhebbers nog werd aangevuld met een flink stuk Limburgse vlaai aangeboden door de eerdergenoemde familie van Helsland.
Van te voren hadden liefhebbers van een stadswandeling zich kunnen aanmelden en in 2 groepen vetrokken deze met 2 gidsen van de familie van Helsland voor hun tocht vol bezienswaardigheden door Maastricht.
De overigen verspreidde zich al snel over een van de vele zonovergoten terrasjes die Maastricht rijk is.
Om 16.00 uur namen we afscheid van Maastricht en vertrokken naar Restaurant "Kruidenlucht" te Casteren, waar we voor de zoveelste keer weer konden genieten van een meer dan voortreffelijk diner.
Het was 21.00 uur toen we moe maar meer dan voldaan arriveerden bij ons repetitielokaal en konden opnieuw terugzien op een zeer geslaagde koorreis.

Jan van de Put

Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN