Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 1982 Rome

   1715: Schuurkerk op het Goirke

Schuurkerk op het Goirke
Na de Vrede van Munster (ruzie/oorlog tussen Spanje en de Nederlandse gewesten) in 1648 viel ook een deel van het hertogdom Brabant onder de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onder de nieuwe naam: Staats Brabant.
Niet als volwaardig gewest, maar als Generaliteitsland, zonder vertegenwoordiging in de Staten-Generaal en onder het toezicht van Holland.
In de Republiek was het protestantisme de officiële godsdienst en dus werden de katholieke kerken gesloten of gewoon overgedaan aan de protestanten.
(Een voorbeeld hiervan is de Onze Lieve Vrouwe kerk in Breda, tegenwoordig bekend als de Grote Kerk. Een door en door katholieke kathedraal, die een echte pelgrimsplaats was geworden, waar namelijk het Sacrament van Nieuvaart werd vereerd. De kerk met al zijn bezittingen kwam in 1637 al in de handen van de protestanten).

Heel veel katholieke priesters en andere geestelijken namen de vlucht naar het buitenland.
Vandaar dat in de eerste jaren na 1648 de mensen over de grens naar de kerk gingen.
Zo was er in die tijd een grenskerk gebouwd in Poppel (Steenvoort), die in de volksmond de "kerk van Tilburg" werd genoemd. Die kerk werd op Allerheiligen 1650 in gebruik genomen.
Pas in 1668 konden de Tilburgse katholieken hun godsdienstoefeningen houden in de bijgebouwen van het kasteel van Tilburg.
Na 1678 werd de situatie voor de katholieken wat beter. Langzamerhand keerde men terug en ging, volstrekt onopvallend, toch weer in de eigen woonplaats naar een verzamelpunt, een schuur, (want het moet absoluut niet lijken op een kerkgebouw!) waar dan toch weer de mis kon worden gevierd. De schuurkerk, ook wel schuilkerk genoemd, was een feit.
Op het Goirke werd zo’n schuurkerk ingericht in 1715 en zo konden de Goirkese mensen op een beperkte schaal hun godsdienst belijden, konden ze naar hun eigen Goirkese kerků
Deze schuurkerk moet gestaan hebben aan de linkerzijde van het huidige kerkhof met een ingang aan de huidige Kard, Vaughanstraat.

Vrij snel daarna, in 1718 reeds werd er bij deze schuurkerk een pastorie gebouwd en was de vestiging van de Pastoor van Tilburg bij de kerk op het Goirke van zeer groot belang: het maakte dit deel van het dorp het bestuurlijk en administratief centrum van de toenmalige Parochie Tilburg!
Boeiend detail hierbij: in het In het REGISTRUM MEMORIALE (een soort dagboek dat door de pastoor werd bijgehouden) wordt het Goirke voortdurend als moederkerk genoemd.

Bronnen: "Katholiek Tilburg in beeld" door Ronald Peeters en Ed Schilders (1990), Cultureel Erfgoed van het Goirke (2008) en www.Wikipedia.nl

Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN