Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 1982 Rome

   2009: 25 oktober. Jan van de Put, gehuldigd door de Gemeente Tilburg met Gouden Speld

2009: 25 oktober. Jan van de Put, gehuldigd door de Gemeente Tilburg met Gouden Speld
Het was al groot feest, in het Audax/Textielmuseum vanwege het groot aantal genodigden die kwam koffiedrinken na de misviering in de Goirkese kerk, maar het het feest zou nog een zeer officieel gedeelte krijgen.

Er was enige consternatie: Jan van de Put was nog niet in het museum, hij stond nog bij de kerk aangenaam te keuvelen met enkele kerkgangers, die vol lof waren over wat ze hadden gezien en gehoord in de plechtige Peerke Donders-mis.

Snel moest Jan worden opgehaald, zonder hem onderweg overigens te informeren wat hem te wachten stond.

Jan en zijn vrouw Marian werden naar voren gehaald. Het stel was even verbouwereerd toen ze kennis maakten met de loco-burgemeester van Tilburg, Jan Hamming, die inmiddels zijn ambtsketting had omgedaan om zich te kwijten van zijn officiële taak.

Jan van de Put en echtgenote   Jan van de Put en Jan Hamminga (loco-burgemeester)
Jan Stads | pix4profs.nl                                                        Jan Stads | pix4profs.nl

Maar liefst in het bijzijn van de zaakgelastigde van de Ambassade van Suriname van Nederland Mevr. Armina Pardi, de Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant Prof. Dr. Wim van den Donk, de Minister van Justitie Prof. Dr. Mr. Hirsch Ballin, de voormalig Minister President Prof Mr. Dries van Agt, de bisschop van Paramaribo Mgr. Wim de Bekker alsook zoon John met zijn echtgenote Esther en kleinkinderen Lisanne en Martijn, kondigde
loco - burgemeester Jan Hamming aan dat het de Burgemeester en Wethouders had behaagd om ...

Het had Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Tilburg namelijk behaagd Jan van de Put te eren met de Gouden Speld voor zijn inzet en kundigheid voor de mensen van het Parochieel Kerkkoor Goirke in het bijzonder (en dan met name gedurende de afgelopen periode van 55 jaar onafgebroken lid van het Kerkkoor Goirke - aaneensluitend van het jongenskoor - baardkoor en het Mannenkoor - 30 jaar bestuurslid en 25 jaar als voorzitter) en voor Tilburg in het algemeen.

Wethouder Hamming ging uitvoerig in op de argumentatie , die de basis was geweest voor het College van B&W om deze hulde te brengen. "Daarmee vervult U een voorbeeldfunctie, die de Gemeente bijzonder waardeert en die gestalte zal gaan krijgen in de toekenning van de Gouden Speld" aldus de heer Hamming.
En zo gebeurde.

Jan nam nadien ten overstaan van alle aanwezigen, waaronder Tilburg TV. het woord en vertelde totaal verrast te zijn met deze overval. Hij dankte zijn medebestuursleden voor de ondersteuning binnen het bestuur en eveneens zijn medecommissieleden van het gigantische Peerke Donders project, maar vooral zijn echtgenote Marian die het hem allemaal mogelijk maakt om alle werkzaamheden die de functie met zich meebrengt in te vullen. Zonder haar onontbeerlijke steun zou functioneren binnen een bestuur en met name binnen de Peerke Donders commissie onmogelijk zijn geweest.
Hij gaf te kennen zich zeer vereerd te voelen met deze onderscheiding.

Jubilerende Jan van de Put   Commissaris van de Koningin Van de Donk in gesprek met Jan van de Put
Bron: John van de Put                                                          Bron: John van de Put

Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN