Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 1982 Rome

   1989: 150 jarig jubileum mannenkoor Goirke: Concert, St.Jan, Reunie, Kerk ook 150 jaar.

150 jarig jubileum mannenkoor Goirke.
Het was groot feest op het Goirke op zondag 16 april 1989!
Het bestuur van het Mannenkoor Goirke had besloten om ter gelegenheid van het 150 jarig jubileum van het mannenkoor Goirke een groots concert te geven.
April werd de eerste feestmaand.
Niet dat er pas vanaf 1839 een mannenkoor aktief was in de Goirkese parochie.
Al tientallen jaren eerder was er sprake van een mannenkoor op het Goirke: er was al een melding uit 1775, dat de mis werd opgeluisterd met kerkzang door de "heerensangers".

En ook de maand april in 1989 was eigenlijk willekeurig gekozen: de inschrijving van het Parochieel Koor Goirke in de registers van de Kamer van Koophandel te Tilburg was feitelijk op 1 oktober 1839:
Rechtsvorm:   Vereniging met Beperkte Aansprakelijkheid.
Statutaire naam:   Kerkkoor Goirke
Activiteit:   Kerkkoor
Maar men meende dat men aan de maand oktober niet genoeg zou hebben en daarom werd het hele jaar 1989 als jubileumjaar uitgeroepen!

De Tilburgse Koerier schreef: "Een 150-jarig bestaan moet natuurlijk met pracht en praal gevierd worden. Als het aan het Parochieel Goirkes Mannenkoor ligt, zal dat dit jaar ook zeker gaan gebeuren".
Behalve het feit, dat er inderdaad iets te vieren viel, was het concert mede ook bedoeld als een promotiecampagne: in 1989 bestond het hele mannenkoor uit 18 leden en men kon dus heel goed wat versterking gebruiken.

               Foto: Jubilerend koor 14 oktober 1989.

                 Bron: Archief Jan van de Put

Voorste rij v.l.n.r.: Ad de Haas, Henk van Santvoort, Martin Populiers, Jos Vingerhoets (dirigent), Jan van de Put jr., Ben de Kok, Ad Langenberg enLauran Mols.
Middelste rij v.l.n.r.: Wim Verschueren, Jan van Vught, Kees Bertens, Fons van de Pol, Bert van Doorn en Ad Mutsaers.
Achterste rij v.l.n.r.: Nico Smulders, Sjef Timmermans, Jan Nijhoff, Christiaan Kuijten ( organist), en Paul den Ouden.

De Tilburgse Koerier gaat verder:
"Om alvast in de stemming te komen, organiseert het jubilerende koor aanstaand zondag het feestconcert. In de kerk en het begint om 13:30u.
Alle Tilburgse (parochiele) Mannenkoren zingen mee en bovendien is het Parochieel Mannenkoor Loon op Zand ook van de partij. Alle Tilburgse Mannenkoren, dat zijn de koren van de Vredeskerk, van de Trouwlaan, van 't Heike, Theresia en Hasselt. En natuurlijk het koor van 't Goirke. Een blik in het programmaboekje leert, dat het jubilerende koor de spits afbijt.
Op het progamma staan o.a. Jesu Salvator Mundi, Oremus Jesu Christe, Adoramus Te en Jubilate Deo.
Het koor van de Trouwlaan treedt dan aan met werken als Unendliche Freude, Die Nacht en Old Black Joe.
Vervolgens is het de beurt aan het Mannenkoor Theresia. Dit koor brengt werken als Viro Parens en gedeelten uit de Missa Octava.
Het koor uit Loon op Zand volgt dan met zangstukken als het Credo, het Agnus Dei en Gnadig und Barmherzig.
Het Heikes Mannenkoor zingt o.a. Introibo, Conftemini en Salve Regina.
Het Mannenkoor Hasselt zingt vervolgens o.a. het Gloria, O bone Jesu, In Te Domine Speravi, Popule Meus en Oremus Domine Jesu Christe.
Het laatste koor dat aan bod komt is het Mannenkoor van de Vredeskerk. Dit koor zingt onder meer Cantate Domino en Seventysix trombones. Alle koren zingen ook het Ave Maria, speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd door Harry Swinkels, in opdracht van het Mannenkoor Goirke".
Een verplicht nummer dat op uitvoering ervan beoordeeld werd door de componist, Harry Swinkels, de heer Van Bebber (van de Gregoriusvereniging) en de heer Henk van Doorn, dirigent van het Gemengd koor Loven alsmede dirigent van het Tilburgs Mannenkoor La Renaissance.

Maar men had voor 1989 aanzienlijk meer in petto.
In de maand mei ging het Mannenkoor Goirke naar Den Bosch toe om in de kathedraal van St.Jan de hoogmis muzikaal te omlijsten met de Missa Sancta Mathilde van Hubert Cuypers.
En als slotlied het magistrale Domine salvum fac Regina Nostra - van Giessen.
Het geheel stond onder leiding van dirigent Jos Vingerhoets met aan het orgel Chris Kuijten.

 
Nog weer wat later in het jaar organiseerde men op 23 september een grootse reunie van oud-leden. ( Klik hier om meer te lezen over de reunie )

Maar de eigenlijke 150 jarige herdenking van de inwijding van de kerk werd gehouden op zondag 1 oktober 1989, tijdens de hoogmis van 10:00u.
Men wilde op deze of gene wijze toch een concrete muzikale koppeling maken met het jaar 1839 en het lag dan ook voor de hand terug te kijken naar een gedicht wat in 1839 was gepubliceerd ter gelegenheid van de inwijding van de kerk.
Het was gebruikelijk in die tijd, dat er bij belangrijke dan wel ingrijpende gebeurtenissen gedichten werden gepubliceerd, die het publiek dan kon kopen (in dit geval voor 25 cent) en zo op een bijzondere manier op de hoogte gebracht werd over het nieuws van dat moment.
Geheel in de verklarende stijl van die tijd met heel veel concrete informatie over het onderwerp!
In zijn studie "Geschiedenis van Tilburg en die van 't Goirke" (Regionaal Archief Tilburg) citeert C.J. Weijters :

Welaan laat ons dit prachtig huis, dit schone bouwen,
met een verwonderend oog langs allen kanten beschouwen:
Treedt binnen in Gods huis, verheft een kunstig oog,
Aanschouwen ziet, hoe zijn gewelven hemelhoog,
tot luister Gods, zeer juist en ordelijk zijn verheven.
Ziet, hoe zij met opgaande kruizen zijn doorweven
Gaat rond met zachten tred en ziet langs alle kant.
Past, meet elk deel; hoe sprekend juist is zijn verband.

Het kerkschip is lang honderdveertig rijnlandse voeten,
in de breedte zult gij er negenenzeventig ontmoeten.
Ik ben tweeendertig breed en vierendertig lang,
zo spreekt ’t koor en dertig zestig hoog klinkt hier de zang.
Hoe blinkt mijn kleed: zegt ’t huis, het gaat de sneeuw te boven,
als maagd in ’t wit gehuld, zal ik den heer steeds loven
Hoe schitterend voor ’t oog vertoond zich ’t bovenlicht,
Hoe schoon, hoe hemels ’t is de luister van ’t gesticht.

Kunstminnaars staat, bewondert al mijn vestingswerken,
Aanschouwt ’t twaalf kolommen tal, die mij versterken.
Zegt met gerust gemoed, dit huis zal eeuwen staan,
het zal van kind tot kind gedurig overgaan.
Laat vrij ’t brandend en ’t schuimend zeenat bruisen,
laat vrij tempeesten, donderbuien hevig ruisen,
de tempel staat onwrikbaar vast gelijk een rots,
haar zuilen staan van eeuw tot eeuw ter ere Gods.

En dit laatste gedeelte, -Kunstminnaars etc- werd door componist Harry Swinkels op muziek gezet en tijdens de plechtige eucharistieviering op zondag 1 oktober 1989 van 10.00 uur uitgevoerd door het Gemengd koor Goirke en het RK. KoorGasgothe.

Natuurlijk werd de gelegenheid ook aangegrepen om enkele bijzondere koorleden in het zonnetje te zetten, door hen voor hun trouwe dienst te belonen met een onderscheiding.
Op de eerste rij, uiterst links: Wim Verschueren en uiterst rechts: Ad Mutsaers, die beiden uit handen van Pastor Pim van Deenen de pauselijk onderscheiding Pro Eclesia en Pontefice.
De twee middelste jubilarissen op de eerste rij zijn (links) Kees Bertens en (rechts) Ben de Kok, die beiden de Gouden Speld van de Gregoriusvereniging in ontvangst mochten nemen wegens hun 40 jarig lidmaatschap.
Verder staan op deze foto, op de achterste rij v.l.n.r. Nico Smulders, Ad de Haas, Martin Populiers, Jan Nijhoff, Jan van Vught, Christiaan Kuijten (organist), Lauran Mols, Paul den Ouden en Sjef Timmermans.
Op de middenrij staan v.l.n.r.: Jos Vingerhoets (dirigent), Fons van de Pol, Jan van de Put jr., Bert van Doorn en Ad Langenberg.

                 Bron: Archief Jan van de Put

Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN