Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - Verslag St. Caeciliafeest 2016.

   2016: Verslag St. Caeciliafeest.

26 november : Verslag St. Caeciliafeest.

Zaterdag 26 november 2016 is voor het Kerkkoor Goirke de dag waarop het traditionele St. Caeciliafeest werd gevierd.
Ook dit jaar weer waren de leden en hun partners van harte welkom in de zaal "de Goede Herder", van 16.00 tot 21.00 uur.
Een Caecilia feestcommissie had de organisatie van dit feestelijk gebeuren op zich genomen met maar liefst 5 personen: Mirjam Fouchier, Thérèse Schouwenaars, Mieke Verhagen en twee bestuursleden: Josée Wijnans en Leny Mateijsen.
Jawel, een feestcommissie waar je wat van kon verwachten:

Ontvangst met koffie dan wel thee - met toebehoren - en om 18.00 uur een meer dan voortreffelijk uitgebreid stamppottenbuffet.
Muzikaal werd 2 keer invulling gegeven ( telkens 1 uur ) door entertainer Jan van der Heijden uit Liempde die met zijn woordgrappen, moppen en in het Liempts dialect zelfgeschreven liedjes de aandacht van de 72 aanwezigen wist vast te houden.
Ook dit jaar waren er weer verschillende jubilarissen en deze werden per persoon toegesproken door de voorzitter.
De onderscheidingen van de Gregoriusvereniging met draagspeld en bijbehorende oorkonde werden door pastoor Frank Lemmens opgespeld en uitgereikt.
En voor ieder een bloemstuk, uiteraard.
Onze jubilarissen voor 2016 waren:

Zilver voor : Betty van Pelt wegens 25 jaar onafgebroken zingen in een kerkkoor, o.a. momenteel bij Kerkkoor Goirke.

Brons voor :
Mart Dekkers wegens 12,5 jaar lidmaatschap Kerkkoor Goirke.

Ad de Beer wegens 12,5 jaar lidmaatschap Kerkkoor Goirke.

Huub Vennix wegens 12,5 jaar lidmaatschap Kerkkoor Goirke.

Mirjam Fouchier wegens 12,5 jaar lidmaatschap Kerkkoor Goirke.

Anne Marie Heefer wegens 12,5 jaar lidmaatschap Kerkkoor Goirke.

Na een toepasselijke muzikale toast voor de jubilarissen eindigde het Caeciliafeest 2016, maar niet zonder eerst de feestcommissie uitgebreid bedankt te hebben voor hun inzet.

Uw voorzitter,
Jan van de Put

Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN