Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 2014: 21 november. Jan van de Put Koninklijk Onderscheiden.

   2014: Jan van de Put Koninklijk Onderscheiden.

21 november: Jan van de Put Koninklijk Onderscheiden


Orde Van Oranje Nassau

Op 1 oktober 1839 is het Mannenkoor Goirke opgericht en dus bestond het in 2014 175 jaar.
Reden voor het Bestuur van het Parochieel kerkkoor Goirke om dit feit op een bijzondere wijze te herdenken: het werd een feestelijke dag op 21 november 2014, tijdens ons jaarlijks St Caeclilafeest.
Daarnaast er waren er ook nog diverse mensen, die vonden dat onze huidige voorzitter (al 31 jaar) Jan van de Put wel eens weer in 't zonnetje gezet mocht worden en kwamen zij tot de slotsom om een Koninklijke Onderscheiding voor hem aan te vragen bij de Gemeente Tilburg.
Aldus geschiedde en het traject werd ingezet.
Mensen werden benaderd om hun visie op Jan van de Put te geven, hun mening en documentatie werd verzameld en ingediend bij de Gemeente Tilburg.
Medio 2014 liet men weten dat de Koninklijke Onderscheiding inderdaad zou worden toegekend.
De datum van de uitreiking werd gepland op vrijdag 21 november 2014 tijdens ons St Caeciliafeest en 175 jarig bestaan Mannenkoor Goirke.

Op 21 november 2014 heeft de loco-burgemeester van Tilburg, de heer Berend de Vries, tijdens de feestavond in "t Maoske" in de Moer de Koninklijke Onderscheiding inderdaad uitgereikt.
Het was een complete verrassing voor onze voorzitter Jan van de Put en natuurlijk ook voor Marian, zijn vrouw.
De kinderen en kleinkinderen waren, onder embargo, enkele weken eerder al ingelicht en bij het complot betrokken.
Toen Jan zijn kinderen en kleinkinderen zag binnenkomen, voelde hij de bui al hangen, dat hij die avond ook `lijdend` voorwerp zou zijn.
De heer de Vries heeft een mooie en persoonlijke boodschap uitsproken op grond waarvan de jubilaris deze Koninklijke Onderscheiding is uitgereikt.
In het kort: hij heeft het zeer, zeer verdiend. (naar: speech van de heer De Vries )

Orde Van Oranje Nassau

Uiteraard werd er van de decorandus een mooie foto gemaakt voor de vermelding die verzorgd ging worden door de Gemeente Tilburg in het Brabants Dagblad.

Daarna werd de jubilaris -uiteraard- ook toegezongen door het Gemengd Koor Goirke en iedereen kwam Jan van harte feliciteren met het verkrijgen van deze Koninklijke Onderscheiding.
Jan sprak een dankwoord en ondanks de "overval" is hem dat wel toevertrouwd.
Hij en zijn vrouw Marian kregen natuurlijk bloemen overhandigd.

Orde Van Oranje Nassau Ook de website van het Parochieel Kerkkoor Goirke liet zich niet onbetuigd: onmiddellijk na de plechtigheid stond de Koninklijke Onderscheiding al online op het Internet!

Orde Van Oranje Nassau

Bron: Ad van Beurden

Klik hier voor de speech van Loco-Burgemeester De Vries


 Ad van den Hout

Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN