Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 1982 Rome

   2008 - Project: Missen van Theodore Felix Von La Hache

Missen van Theodore Felix Von La Hache
Zondag 22 juni 2008. In de Vredeskerk (wegens renovatie van de Goirkese kerk):
Presentatie van de Von La Hache-cd door het Mannenkoor Goirke , het Gemengd Koor Goirke en RK. Koor Gasgothe

affiche Von La Hache

a. Opluistering van de zondagsmis met gedeelten uit de 3 te presenteren missen
b. Om 12:00u Concert met (op die dag nog niet uitgevoerde) delen uit de Missen van Von La Hache. Uitgevoerd werden door het
Gemengd Koor Goirke: Gloria, Sanctus en Benedictus uit de Mis in F
RK. Koor Gasgothe: Kyrie, Credo, Sanctus en Agnus Dei uit de Mass in Honor of St. Louis
Mannenkoor Goirke: Kyrie, Gloria, Benedictus en Agnus Dei uit de Messe St.Therese (opus. 421) en tenslotte door alle koren tesamen:
het Tantum Ergo Sacramentum uit de Missa Pro Pace (opus 644).
Dirigent: Jos Vingerhoets, organist: Harry Swinkels.

Overzicht tijdens Mis van Theodore Felix Von la HacheNa het concert : een groots applaus als dank voor de schitterende uitvoering.

Overzicht koren

Dhr Jan Populiers Na het voorwoord van de voorzitter van het Parochieel Kerkkoor Goirke, de heer Jan van de Put, werd de "herontdekker" van het oeuvre van Von La Hache, de heer Jan Populiers, uitgenodigd om in een korte inleiding enig inzicht te geven in zijn 12-jaar durende zoektocht naar deze Duits/Amerikaanse componist.
Hij schetste zijn tocht langs conservatoria, universiteitsbibliotheken in Nederland, Belgie, Frankrijk, Canada, Engeland totdat hij uiteindelijk terecht kwam bij de Public Library van New Orleans en de Library of Congress in Washington. (Voor info: https://vonlahache.goirketilburg.nl)

Na het concert dankt de voorzitter Jan van de Put de dirigent Jos Vingerhoets en de organist Harrie Swinkels voor hun enorme inzet.
Voorzitter Jan van de Put dankt de dirigent Jos Vingerhoets en de organist Harrie Swinkels

Na het concert overhandigt de voorzitter Jan van de Put een "eerste cd" aan de wethouder van Cultuur van de gemeente Tilburg: Hugo Backx.
De heer Backx op zijn beurt prees de inzet van alle medewerkenden.
         

De heer Van Herwijnen, die sprak namens het Parochiebestuur, sprak over het feit, dat er soms gesproken werd bij dit soort gelegenheden over uitvoeringen door amateurs, maar dat het Amerikaanse "volontary artists" veel beter paste bij het niveau, dat hij hier aantrof.
Dhr Van Herwijnen

Na het concert was er een zeer gezellige borrel in de kerk, waarbij heel veel mensen van de gelegenheid gebruik maakten om een cd aan te schaffen.

De cd werd in eigen beheer uitgegeven door het Parochieel Kerkkoor Goirke.
Grafische vormgeving en fotografie: Krelis Swaans. Research: Jan Populiers.
Vooraf aan het concert waren er publicaties in het Brabants Dagblad, Tilburgse Koerier, Stadsnieuws en op de agenda van de internetpagina van de gemeente Tilburg.
Overal in de stad hangen posters (ontwerp en druk: Krelis Swaans) met de aankondiging van het concert.
Tegelijkertijd vindt de lancering plaats van de website: https://vonlahache.goirketilburg.nl.
De cd was ook lange tijd te koop bij : Muziekwinkel Adagio in de Telefoonstraat.
Inmiddels heeft de Von La Hache cd van het Goirke ook een plaats gekregen in de archieven van het Stadarchiv Dresden (Duitsland), de Hochschule für Kirchenmusik van Dresden, de Kathedraal van Dresden, de Public Library van de stad New Orleans (USA) en de Library of Congress in Washington DC (USA).
Klik op deze brief (Libary of Congress) om te vergroten

Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN