Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 2016 28 oktober + In memoriam : Ben B.F.M. de Kok , 67 jaar lid van het kerkkoor Goirke +.

   2016: 28 oktober + In memoriam : Ben B.F.M. de Kok +

28 oktober 2016 + In memoriam : Ben B.F.M. de Kok, 67 jaar lid van het kerkkoor Goirke +.

Ben de KokBen was van zijn 12e tot zijn 15e jaar lid van het jongenskoor Goirke.
Toen hij 18 jaar werd mocht hij op 22 november 1949 lid worden van het toenmalige Parochieel Mannenkoor Goirke.
Misschien is het nog eens goed te memoreren: men mocht in die tijd niet voor zijn 18e lid worden van een parochieel mannenkoor en de ballotage van nieuwe leden vond altijd plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering, dat bij het Mannenkoor Goirke standaard werd gehouden op de feestdag van St. Caecilia, op 22 november dus.
Ook was het een vereiste, dat men het diploma van de Gregoriusvereniging behaalde en Ben slaagde daarvoor na het zingen van een examenmuziekstuk in 1952.
Ben is begonnen bij het Mannenkoor als 2e tenor maar al snel bleek dat de 1e tenorpartij niet te hoog gegrepen was.
Ben bleef 1e tenor, vele tientallen jaren lang, tot 2009.
Zijn gezondheid liet het vanaf dat jaar niet meer toe nog langer actief mee te zingen.
Wel is hij steeds lid gebleven tot aan de dag van zijn overlijden, dus maar liefst 67 (!!) jaar, een mensenleven lang.
Gedurende de periode 1979 t/m 1997 heeft hij deel uitgemaakt van het bestuur en ook van zijn financiële ondersteuning op vrijwillige basis heeft het koor dankbaar gebruik gemaakt.
Ik denk hierbij o.a. aan het 150 jarig bestaan van het Mannenkoor Goirke in 1989 toen hij alle mannen in een zwart kostuum liet kleden.
Voor zijn verdiensten is hij onderscheiden met de Gouden Speld (met draagspeld en oorkonde) van de Gregoriusvereniging, maar vooral en dat is volstrekt uniek, ook heeft hij de pauselijke onderscheiding: Pro Ecclesia et Pontifice door Pastoor Pim van Deenen opgespeld gekregen, een onderscheiding die hij zeer beslist verdiend heeft.
Op 1 november 2016 - met Allerheiligen - hebben we met het Gemengd Koor Goirke afscheid genomen van de 85 jaar oud geworden Meester Schilder uit de Goirkestraat te Tilburg in zijn eigen Gurkese kerk.

Voorzitter
Jan van de Put

    Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN     Naar Boven