Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 1982 Rome

   1999: 1 januari 1999 Oprichting Parochieel Kerkkoor Goirke door fusie.

1 januari Oprichting Parochieel Kerkkoor Goirke door fusie met Gemengd Koor Veldhoven.
Een korte historische schets.
We schrijven nu 2010. Ikzelf, Jan van de Put, heb op 25 oktober 2009 mijn zilveren jubileum (25 jaar) als voorzitter mogen vieren.
Maar ik ben in deze functie al begonnen op 30 maart 1983.
Dat vergt enige toelichting, want iedereen die kan rekenen, komt dan uit op 27 jaar.

Zoals ik al eerder hier aangaf, ben Ik lid geweest van het jongenskoor Goirke vanaf maart 1955 en daarop aansluitend bij het baardkoor Goirke tot 22 november 1963.
Ik mocht lid worden van het Mannenkoor Goirke als ik 18 jaar zou zijn en mijn lidmaatschap ging in op de dag van St. Caecila te weten: 22 november 1963. Ik werd bestuurssecretaris op 17 mei 1979 en voorzitter vanaf 30 maart 1983.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 februari 1997 stelde ik mijn voorzittersfunctie/bestuurslidmaatschap ter beschikking omdat enige leden het asociaal vonden dat het bestuur, in overleg met de dirigent, een al meer dan 2 jaar disfunctionerend lid royeerde.
De heer Gerard Duwel nam op 20 februari 1997, voor de periode van 1 jaar als proef het voorzitterschap van me over.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 maart 1998 gaf Gerard echter te kennen dat hij zijn voorzitterschap niet wenste te continueren. Hij deelde mede de taak zwaar onderschat te hebben en in overleg - maar ook op verzoek - van zijn medebestuursleden dit besluit te hebben genomen.
Niemand van de zittende bestuursleden, maar ook van de overige koorleden voelde zich geroepen deze taak op zich te nemen en zodoende volgde er een voorzitterloos tijdperk tot 28 december 1998.
Gedurende deze periode fungeerde ik op de achtergrond, zowel in- als extern als aanspreekpunt van het koor.
Het is met name in deze periode dat ik ben betrokken bij de besprekingen over een mogelijke fusie tussen het Gemengd Koor Veldhoven (wegens o.a sluiting van de Theresia kerk) en het Mannenkoor Goirke.
Beide koren, alsook de dirigent van beide koren Jos Vingerhoets, verzochten me om voorzitter te worden van het fusiekoor.
Tijdens een extra ledenvergadering van het Mannenkoor Goirke werd ik op 28 december 1998 opnieuw voorzitter van het Mannenkoor Goirke.
Een paar dagen later, op 1 januari 1999, is de fusie een officieel feit.
Het Gemengd Koor Veldhoven en het Mannenkoor Goirke gaan voortaan verder onder de naam Parochieel Kerkkoor Goirke (PKG) met twee onderafdelingen te weten: dameskoor Goirke en mannenkoor Goirke.
Uiteraard was het ook een ideale combinatie voor het uitvoeren van Gemengd Koor repertoire met een bezetting van 30 dames en 21 heren en nog steeds onder de bezielende leiding van Jos Vingerhoets.

Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN