Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 1982 Rome

   1839: Inzegening nieuwbouw Goirkese kerk.

Inzegening nieuwbouw Goirkese kerk.
In de loop van de jaren 20 van de negentiende eeuw bleek steeds meer dat de schuurkerk op het Goirke veel en veel te klein was.
Het Kerkbestuur van het Goirke vroeg aan koning Willem I toestemming om een nieuwe kerk te bouwen. De koning gaf "geen thuis". Ook op latere aanhoudende verzoeken kreeg men nul op het request.
Totdat ….de koning in 1833 op werkbezoek was in Tilburg en op die dag wel de pastoors Zwijsen (Heike) en Van der Ven (Goirke) in audientie wilde ontvangen.
De zeereerwaarde pastoors brachten tijdens dit onderhoud opnieuw het verzoek van het Goirkese Kerkbestuur tot het bouwen (en mede subsidiëren) naar voren, waarop de koning geantwoord moet hebben: "Ik kan mijn geld wel anders gebruiken". Opnieuw een bittere teleurstelling.
Maar…… gelukkig voor de Tilburgers was kroonprins Willem II ook bij dit gesprek aanwezig en dankzij zijn bemiddeling kwam er dan toch toestemming tot de bouw en de toekenning van een subsidie van NLG 25.000, een aardige start voor een gebouw dat meer dan NLG 90.000 zou gaan kosten.
En de invloed van Willem II bleef niet beperkt tot het zich met de bouwvergunning en de eerste Rijksbedrage.
Hij bemoeide zich ook met het ontwerp van de kerk, in die zin, dat men weliswaar in die tijd voonamelijk "Waterstaatskerken" bouwden (zoals bijvoorbeeld de St.Lambertuskerk in Udenhout) maar dat in dit geval gekozen kon worden voor de bouw van een neogothische kerk. Immers: Willem II was zeer gecharmeerd van de gothische bouwstijl van de grote Europese kathedralen, die gebouwd waren in de periode 1140-1500: hoog, hoge ramen, veel licht, zoals in Parijs de Notre Dame en in Chartres de Notre Dame.

In 1835 begon men met de bouw, die 4 jaren zou duren.
Op dinsdag 1 oktober 1839 wordt de kerk plechtig ingezegend. Met het inmiddels befaamde inzegeningslied: "Kunstminnaars! Staat, bewondert al mijn vestigingswerken", zijnde het laatste couplet uit het gedicht dat toen in Tilburg in omloop werd gebracht ter gelegenheid van deze zeer historische gebeurtenis. (zie ook op deze website: Nieuwsbrief 1989 - 150 jarig jubileum mannenkoor Goirke).
In die tijd ook werd voor het eerst in de geschiedenis ook een koster aangesteld "die in de uitoefening van zijn taak, waaronder de administratie van de kerkdiensten en de administratie van het kerkhof, ondergeschikt is aan de pastoor alleen".
De eerste koster van het Goirke was Jos de Kanter, die dit werk 75 (!) jaar zou doen.

Bron tekst: C. Weijters, Regionaal Archief Tilburg en Wikipedia

Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN