Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - Verslag Caeciliafeest van het Kerkkoor Goirke

   2019: 23 november. Verslag Caeciliafeest van het Kerkkoor Goirke.

23 november. Verslag Caeciliafeest van het Kerkkoor Goirke

De zaal "de Goede Herder" was zaterdag 23 november vanaf 15.30 uur weer het domein voor de koorleden, hun partners en donateurs van het Kerkkoor Goirke bij gelegenheid van het jaarlijkse Caeciliafeest.
Bij de ontvangst natuurlijk koffie/thee met toebehoren en de voorzitter, die in zijn woord van welkom een overzicht schetst van de geplande activiteiten van die middag.
Het Trio Zand, Zeep en Soda traden twee keer drie kwartier op met nostalgische meezingliederen uit de jaren 50 en 60, voor vele zeer herkenbare melodieën.

Trio Zand zeep en soda
Bron: Ad van Beurden

De spits werd echter afgebeten door ons koorlid Betty van Pelt met haar act over Vrouwke MISERE, een gedicht van zeker 10 minuten wat ze volledig zonder spiekbriefje wist te presenteren. Knap gedaan, hoor Betty !!

Betty van Pelt met haar act over Vrouwke MISERE
Bron: Ad van Beurden

Traditioneel is er aandacht voor leden met een koorjubileum en ook dit jaar was er een jubilaris - te weten: Nel van Hout, die maar liefst 50 jaar actief gezongen heeft in een kerkkoor.

Nel van Hout jubilaris 50 jaar
Bron: Ad van Beurden

In een persoonlijk getinte toespraak vertelde de voorzitter over haar zangactiviteiten.
Naast zingen in een kerkkoor, is ze ook jarenlang lid geweest van de Brabantse Operettespelers en het Hasselts Gemengd Kapelle Koor. Inderdaad, een Staat van Dienst waar je U tegen zegt, zeer, zeer indrukwekkend voor ons allemaal !!
Voor haar was een "Gouden speld met 50" bij de Gregoriusvereniging aangevraagd, die opgespeld werd door bestuurslid Miek van Antwerpen.

Nel van Hout jubilaris 50 jaar
Bron: Ad van Beurden

De daarbij behorende oorkonde en natuurlijk ook een bos bloemen waren haar van harte gegund !

Nel van Hout jubilaris 50 jaar
Bron: Ad van Beurden

En daarna ... was er voor iedereen een drankje - wel zelfbediening, hoor - en tussen de muziekoptredens door was er gelegenheid om van het meer dan voortreffelijke warme buffet te genieten en natuurlijk werd daar dankbaar, smakelijk en veelvuldig gebruik van gemaakt !!

Om 20.00 uur, helaas ... einde van dit weer hartstikke sfeervol Caeciliafeest 2019.

Heel veel dank en alle lof aan het organiserende bestuur!

Jan van de Put


Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN