Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 26 mei 2016 : Pastoor Philip Rooijmans 60 jaar priester

   2016: Pastoor Philip Rooijmans 60 jaar priester.

26 mei op Sacramentsdag. Pastoor Philip Rooijmans 60 jaar priester

Rooijmans 60 jaar priester Bron: Ad van Beurden

Op deze kerkelijke feestdag was Pastoor Philip Rooijmans exact 60 jaar priester.
Geboren in Veghel, was seminarist in Beekvliet en Haaren.
Via plaatsingen als jonge kapelaan in Beesd en in Geldrop werd hij tenslotte pastoor van de arbeidersparochie Hasselt te Tilburg.
Een taak die hij met verve vervulde.
Maar ... de geest van die tijd trok diepe sporen in de kerk en de maatschappij.
De mensen in twijfel, veel beroering en dus keerde ook in de Hasselt het tij.
Echter pastoor Rooijmans koos onverstoord steeds de juiste koers en voer met zijn parochianen verder.
De parochie Hasselt ging op in parochie Noord - West, weer wat later in Parochie de Bron en vanaf 1 januari 2015 in de grote parochie in Tilburg Noord: de parochie Peerke Donders met als moederkerk op het Goirke.

Receptie Bron: Ad van Beurden

De 86 jarige Pastoor is nog steeds actief en gaat nog immer frequent voor in diensten.
Zo ook op zondag 29 mei 2016 tijdens de feestelijke viering van zijn 60-jarig jubileum in de kerk van het Goirke.
Zowel het Gemengd Koor de Bron als het Kerkkoor Goirke hebben deze viering muzikaal opgeluisterd: op verzoek van Pastoor Rooijmans werd de St. Joris mis - gecomponeerd door Herman Finkers - door Gemengd Koor de Bron ten gehore gebracht en verder diverse meerstemmige liederen door de beide koren.
Na afloop was er in de grote zijbeuk van de Goirkese kerk gelegenheid om Pastoor Rooijmans te feliciteren, waar door velen gebruik van werd gemaakt.


Jan van de Put


Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN