Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 1982 Rome

   2007: Zomermaanden en najaar.

Zomermaanden en najaar.
In de Goirkese kerk: Cd opnamen van 3 complete missen (Messe St.Thérèse, Mis in F, Mass in Honor of St. Louis van Theodore Felix Von La Hache door het gemengd Koor Goirke en RK. Koor Gasgothe. Ook werden er al enkele delen opgenomen uit de Missa Pro Pace.
Geluidsregie en opnametechniek: Wim van Gool.
Dirigent: Jos Vingerhoets, organist: Harry Swinkels.

    Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN