Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 1982 Rome

   2010: 26 november. St. Caeciliafeest. Onderscheiding voor Gerrie Hamers & Herman Brink

2010: 26 november. St. Caeciliafeest ; Onderscheiding voor Gerrie Hamers & Herman Brink
Bij koren en vele andere verenigingen die met muziek te maken hebben is het jaarlijks St. Caeciliafeest een traditie. Officieel is 22 november de herdenkingsdag van St. Caecilia.
Ook het Parochieel Kerkkoor Goirke gaat al jaar en dag mee in deze traditie en vrijdagavond 26 november 2010 was het weer zover.
Ons 60 leden tellende koor was met partners en enige genodigden – in totaal met 95 personen – vanaf 19.00 uur bijeen in het Parochiehuis aan de Vredeman de Vriesstraat in Tilburg.
Een vooraf gevormde commissie van 3 leden van het mannenkoor met hun partners en mevrouw Jeanne Verheijden had terdege voorbereid en gezorgd dat het parochiehuis was omgetoverd tot een schitterende feestzaal.
De ontvangst ging vergezeld met koffie of thee en een warm worstenbroodje, door de partner van een van onze damesleden zelf gebakken.
Niet lang daarna was er uiteraard een drankje en de mogelijke hongerigen werden gedurende de avond getrakteerd op diverse luxe hapjes , 2 soorten soepen en ragout.

St. Caeciliafeest 26-11-2010   St. Caeciliafeest 26-11-2010
Bron: Ad van Beurden                                                           Bron: Ad van Beurden

Hadden we het al eerder over tradities, ook een traditie is het om gedurende een St. Caeciliafeest verdienstelijke leden eens voor het voetlicht te halen.
Zo ook dit jaar.

Ons dameslid Mevrouw Gerrie Hamers zingt reeds 25 jaar in een parochieel dameskoor.
Vanaf 1985 tot 2003 in het koor van de Montfortparochie. Door ledengebrek was het koor van de Montfortkerk noodgedwongen opgehouden Mevrouw Gerrie Hamerste bestaan en daarna is Gerrie meteen lid geworden van het Parochieel Kerkkoor Goirke.
Ze is tijdens deze feestavond daarvoor gehuldigd met de Zilveren Speld en Oorkonde van de Gregoriusvereniging. De erbij behorende draagspeld werd haar opgespeld door de vicevoorzitter van het Parochiebestuur van parochie "de BRON" de heer Wilbert van Herwijnen.
Op de foto van links naar rechts: Mevr Miek van Antwerpen, dhr Jan van de Put, mevr Gerrie Hamers en dhr Wilbert van Herwijnen.

De heer Herman Brink zingt alweer 40 jaar bij een parochieel kerkkoor. Hij is lid geweest van het kerkkoor van Berkel ( Berkel - Enschot ) De Heer Herman Brinkgedurende de periode 1974 tot januari 2006 en was gedurende 6 jaar daar ook nog voorzitter van.
Woonachtig zijnde in Tilburg was het iedere week een heel gedoe om naar Berkel te rijden en daarom is Herman per februari 2006 lid geworden van het Parochieel Kerkkoor Goirke.
Aan Herman werd de Gouden Speld van de Gregoriusvereniging met Oorkonde toegekend en de daarbij behorende draagspeld werd hem eveneens door de heer Wilbert van Herwijnen opgespeld.
Vanzelfsprekend kregen Gerrie en Herman ook een feestelijke bloemetje aangereikt.
Op de foto van links naar rechts: Mevr Miek van Antwerpen, dhr Herman Brink.

Wilbert van Herwijnen – die op deze avond tevens als vervanger optrad van de van een operatie herstellende Pastor Sjack Willemen – toonde zich opnieuw een begenadigd spreker tijdens de huldiging van onze twee jubilarissen. Ondanks de korte voorbereidingstijd die hem gegund was, hield hij een boeiend en sympathiek betoog.

Mevrouw Josée Wijnans-JanssensEr was nog een derde hoogtepunt op deze avond aan de orde en dat betrof de het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Tilburg om onze Mevrouw Josée Wijnans – Janssens de Gouden Speld van de Gemeente Tilburg toe te kennen. (Zie hiervoor: Nieuwsbrief: 2010 :26 november Gemeente Tilburg huldigt Josee Wijnans-Janssens)
Op de foto van links naar rechts: Mevr Josee Wijnans met de wethouder van Gemeente Tilburg.

Optreden damesafdeling


De feestavond was mede door de spontane muzikale optredens van de dames afdeling alsook van de mannenafdeling, beide onder leiding van Gerrit Schenkels, zeer geslaagd.

Orkest Kaaj GaafEn voor nog meer feestvreugde verzorgde het orkest: Kaaj Gaaf ook nog een optreden.
Dat was inderdaad: Kaaj Gaaf. Niet voor niets werden zij de Winnaars van het Blèrconcours 2010 in Tilburg.Om en nabij 00.30 uur waren alle gasten, met uitzondering van de commissieleden, erg tevreden over al hetgeen dat de avond had geboden, naar huis.
Deze hadden nog het een en ander te ruimen, iets wat ze zaterdagochtend gecompleteerd hebben. Heel, heel veel dank aan de inzet van alle commissieleden.

Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN