Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 1982 Rome

   2007: 2 september St.Baafs Gent.

2 september St.Baafs Gent.

Het Gemengd Koor Goirke luistert de eucharistieviering op in de St. Baafs kathedraal te Gent (België). Op het repertoire:
Voor de vaste gezangen: de Mis in F van Von La Hache
Als offerandelied: Haec Diës van Algra
Als Communielied: Thank You Lord door de mannen
Als slotzang : Ambrosianischer Löbgesang van Gebhardt.
Dirigent: Jos Vingerhoets, organist: Harry Swinkels.


Bron: Jan Populiers


    Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN