Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 1982 Rome

   2009 : Missa Petrus Donders - project

Missa Petrus Donders - project
2009, inderdaad een jubileumjaar. In minstens twee opzichten.
De stad Tilburg kent 200 jaar stadsrechten en de gemeente Tilburg besloot om daar op grootse wijze aandacht aan te besteden. De stad vol wapperende T2009 vlaggen. Elke week wel een ander programma. Het Peerke Donderspaviljoen komt tot stand en wordt op plechtige wijze geopend door onze Minister van Justitie, Prof.Mr. Ernst Hirsch Ballin en de bisschop van Paramaribo: Mgr. Wim de Bekker.

Maar…. het is ook groot feest in de Goirkese kerk: het was precies (ook) 200 jaar geleden dat Peerke Donders in de kerk van het Goirke was gedoopt.
Een feit, dat wij in het Goirke niet voorbij konden laten gaan.
Zou het immers niet fantastisch zijn als we met alle koren van onze parochie een plechtige, gloednieuwe Missa Petrus Donders zouden kunnen uitvoeren?
Componist/organist Harry Swinkels accepteerde de opdracht/uitdaging om deze nieuwe mis te componeren. In zijn visie moest het ook mogelijk zijn echte Surinaamse klanken en ritmen en teksten in dit werk op te nemen.
En zo studeerden wij met 4 koren, het Gemengd Koor Vredeskerk, het RK Koor Gasgothe, het Parochieel Kerkkoor Goirke EN het Surinaams koor Pramisi deze nieuwe Missa Petrus Donders in, ruim 140 enthousiaste mannen en vrouwen, onder de algemeen muzikale leiding van dirigent Jos Vingerhoets.

Surinaams koor Pramisi   Kinderkoor
Jan Stads | pix4profs.nl                                                        Jan Stads | pix4profs.nl

Maar componist Harry Swinkels ging nog verder: hij bedacht een nieuw Ave Maria, een Pater Noster, een nieuwe bewerking van het prachtige Petrus Donderslied (oorspronkelijk getoonzet door Jan Hombergen met tekst van H. van Rijthoven uit 1945), een ontroerend Peerke Donders, lang geleden en haalde er bovendien het Kinderkoor van de Stelaertshoeve erbij om het zuiver Tilburgse Pirke te presenteren.

Behalve de grootse aanpak van het instuderen van de partituren, formeerde het Bestuur van het PKG (Parochieel Kerkkoor Goirke) een ad hoc commissie, die de opdracht kreeg het feest organisatorisch en logistiek op te tuigen.
Op basis van de goede ervaringen die waren opgedaan tijdens het Von La Hache-project in 2007 en 2008 ging een viermanschap bestaande uit Krelis Swaans, Jan van de Put, Ad van den Hout en Jan Populiers met groot enthousiasme aan het werk.
Zij zorgden ervoor, dat op zondag 25 oktober de vlaggen wapperden op het plein voor de kerk, de beveiliging paraat was, het kerkgebouw in de avonden ervoor prachtig werd uitgelicht, het interieur van de kerk baadde in het licht vanwege de tv-opnamen, er een bloemenzee te bewonderen was, geheel en al verzorgd door Ton van der Putten.
interieur Goirkese Kerk Tijdens Peerke Donders viering En ook hingen de 4 geel/witte sjerpen kleuren vanuit de nok van de toren gedrapeerd over het altaar, dank zij de medewerking van de Tilburgse Margaretha Mariakerk/Ringbaan west.
Bij het Bisschoppelijk paleis in Den Bosch leenden we de grote pauselijke vlag voor buiten en de 30 geel/witte vlaggen voor binnen. Ze sierden, steeds samen met een bloemstuk, elke pilaar op. Het was wel zo schitterend geworden, dat onze oud-minister president Dries van Agt in zijn dankwoord nadien schreef aan de Commissie: het interieur was waarlijk omgetoverd tot een paradijs.

Aankomst genodigden   Ontvangst bisschop
Jan Stads | pix4profs.nl                                                        Jan Stads | pix4profs.nl

Honderden genodigden hadden hun gereserveerde plaats, voor de overige plaatsen ( ook de zijbeuken stonden vol met -gehuurde- stoelen) stonden de mensen al voor 08:00u te wachten voor de gesloten kerkdeuren. Alles bij elkaar geteld waren er 1220 zitplaatsen beschikbaar plus een aparte sectie links van het altaar, speciaal vrijgehouden voor onze rolstoelers. En dan nog ..stonden er rijen mensen helemaal achter in de kerk.

Gelukkig stonden in de zijbeuken reusachtige schermen opgesteld, waardoor iedereen in de kerk goed kon zien wat er op het altaar gebeurde. Overigens waren dat dezelfde beelden, zoals deze te zien waren tijdens de tv-uitzending van de Locale Omroep Tilburg Totaal (Lott), die tegelijkertijd via een straalverbinding ervoor zorgde dat iedereen, over de hele wereld, via Internet de mis kon volgen. 4 Vaste camera’s, 1 mobiele camera en voor 900 Ampere licht in huis.

Camera vanwege tv uitzending  
Jan Stads | pix4profs.nl                                                        Jan Stads | pix4profs.nl

Dat er tv-uitzending mogelijk was geworden, was dank zij de donatie van Stichting De Wever, die ook nog eens op de zondagmorgen een pendelbusverbinding voor haar rekening had genomen tussen het Centraal Station Tilburg en de Goirkese kerk.
In zijn openingswoord bedankte Krelis Swaans met name de Fraters CMM voor hun donatie, maar vergat niet de schenkingen van Verrijk je Wijk, Audax/Textielmuseum, het Parochiebestuur De Bron, de Stichting Tilburg 2009, de Stichting Amateurkunst Tilburg, het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant, Bestuur Elisabeth Ziekenhuis, het Tivolifonds, de Gregoriusvereniging, Stichting De Lindeboom, Vereniging Petrus Donders, de Broeders Penitenten, 8 Krelis Swaans Paters Redemptoristen, Paters Capucijnen, Paters Trappisten, de Zusters van Schijndel, de Zusters van de Choorstraat (Den Bosch) en de Zusters SCMM (Oude Dijk, Tilburg). Maar ook het bedrijfsleven liet zich niet onbetuigd: Scholten Schilderwerken, De Bonth van Hulten Installateurs, Merlijn Handelsonderneming, Swaans Transport, MB Steigerbouw, Swaans Containers, Jaspers Verhuur, Glascentrale, Maitre Paul, Donders Beheer en de heren Arthur Baeten en Jan Melis.


Hoofdcelebrant was de bisschop van Den Bosch, mgr. Hurkmans, onmiddellijk geassisteerd door de bisschop van Paramaribo, mgr. Wim de Bekker.. Andere co-celebranten waren: pastor Jeroen Miltenburg, deken van Tilburg, de overste van de Redemptoristen, pater Hermann Te Winkel, pastor Wim Manders, afgevaardigde van de Orde van de Norbertijnen, Pastor Van Genugten, ceremoniaris van de bisschop en pastor Simons namens de parochie.

Clerus   Overzicht kerk
Jan Stads | pix4profs.nl                                                        Jan Stads | pix4profs.nl

Onder de genodigden zagen wij onder andere de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, Prof.Dr. Wim van de Donk, de zaakgelastigde van de Ambassade van Suriname in Nederland, mevrouw Armina Pardi, onze Minister van Justitie, Prof.Dr.Mr. Hirsch Ballin, de voormalige Minister President Prof. Mr.Van Agt en vele, vele andere geestelijke en wereldlijke autoriteiten.
De koren voerden in gezamenlijk optreden de nieuwe Missa Petrus Donders uit, alsmede de extra werken die speciaal voor deze dag werden gecomponeerd.
De kerkbezoekers waren aangenaam verrast te zien, dat voor deze gelegenheid ook de Suisse met zijn befaamde sjerp "Orde in Gods huis" opnieuw in funktie was gebracht.

Suisse   Overzicht Goirkese Kerk vanaf koor Jan Stads | pix4profs.nl                                                        Jan Stads | pix4profs.nl

Heel bijzonder was de afsluiting van de plechtige viering.
Eerst voerde mgr. Hurkmans het woord met een feestpredicatie met als titel: Peerke was niet arm toen hij….

Mgr Hurkmans   Mgr Wim de Bekker, bisschop van Parimaribo
Jan Stads | pix4profs.nl                                                        Jan Stads | pix4profs.nl

Ook mgr. De Bekker sprak over de rol van Peerke Donders, met name in Suriname en complimenteerde de uitvoerenden met het prachtige resultaat.

Daarna was onze voorzitter, Jan van de Put aan de beurt.
Hij dankte iedereen, die had meegewerkt aan de tot standkoming van dit grootse feest, de uitvoerende musici, de vrijwilligers en alle andere mensen achter de schermen en vroeg in zijn toespraak aan mgr. Hurkmans om de Peerke Donders CD mee te nemen naar Rome. Hij zou immers in speciale audiëntie ontvangen worden door Paus Benedictus XVI in verband met het 450-jarig jubileum van het Bisdom Den Bosch.
Misschien, aldus de spreker, zou deze CD het extra zetje kunnen zijn om in Rome te komen tot de Heiligverklaring van de Zalige Peerke Donders.
Een instemmend applaus ging door de enthousiaste kerk.

Jan Stads | pix4profs.nl

Complimenten daarna aan de uitvoerenden en aan de Commissie door het Parochiebestuur, in de persoon van de vice-voorzitter, de heer Wilbert van Herwijnen.

Wilbert van Herwijnen   Commissie
Jan Stads | pix4profs.nl                                                        Jan Stads | pix4profs.nl

Onder het zingen van het aloude lied: Peerke Donders, Grote Held, Tilburg zal uw naam vereren vertrokken de genodigden over de rode loper naar buiten. De kerk stroomde leeg, maar daarmee was het feest nog niet gedaan.

Traditiegetrouw was er in de kerk gelegenheid om koffie te drinken, vanwege het feest met iets lekkers erbij. Echter er was "slechts" plaats voor 600 mensen. Vandaar dat de Commissie een uitweg was bedacht om met de genodigden en de koorleden die dat wensten ( 150 personen) de koffie te gaan gebruiken in het Audax/Textielmuseum.
Dus kuierde dit bijzondere gezelschap vanuit de kerk naar het museum, het geheel onder het nauwlettende oog van de ingezette beveiliging van de Tilburgse politie.

Onze voorzitter, Jan van de Put, dacht, dat er alleen koffie gedronken zou worden.
Hij had het mis.
Want…… net had iedereen zijn kopje koffie met Brabants worstenbroodje in de hand of de loco-burgemeester van de Gemeente Tilburg, de heer Jan Hamming, deed zijn ambtsketting om en sprak tot de voorzitter van het Parochieel Kerkkoor Goirke, dat het Gemeentebestuur van de stad Tilburg had gemeend hem de Gouden Speld van de Gemeente Tilburg toe te kennen voor zijn inzet, kundigheid en voorbeeldfunctie gedurende de afgelopen periode van 25 jaar lang voorzittersschap.

Jan van de Put en echtgenote   Jan van de Put en Jan Hamminga (loco-burgemeester)
Jan Stads | pix4profs.nl                                                        Jan Stads | pix4profs.nl

Na dit zeer officiële gedeelte verbleven de mensen nog tot ongeveer 13:00u in het museum.

Op de foto: Commissaris van de Koningin Van de Donk in gesprek met Jan van de Put

Commissaris van de Koningin Van de Donk in gesprek met Jan van de Put   Jubilerende Jan van de Put
Bron: John van de Put                                                          Bron: John van de Put

Toen was de besloten bijeenkomst voorbij en het museum moest opnieuw zijn publieke functie krijgen. Op deze zondag werden er 150 CD’s verkocht in de kerk en een kleiner aantal tijdens het koffiedrinken in het museum.
De cd is verkrijgbaar via de webpagina van het PKG op www.goirketilburg.nl
En ook bij de balie van het museum Peerke Donders Paviljoen, gelegen aan de Pater Dondersstraat 20, 5011 XG Tilburg - T: 013 455 72 45

Maar ……. dank zij de inspanning van mgr. Hurkmans tijdens zijn bezoek aan de paus en zijn belofte de cd daar aan te bieden, was het feest nog steeds niet gedaan!. Op 7 december 2009 ontving het PKG via de Apostolische Nuntiatuur een brief van mgr. Peter B. Wells – Staatssecretariaat van het Departement van Algemene Zaken van het Vaticaan, waarin hij namens de Paus bevestigde, dat onze Peerke Donders cd – conform ons verzoek – was opgenomen in de collecties van het Pauselijke Instituut voor Gewijde Muziek, het Pontificio Instituto di Musica Sacra.
In het Brabants Dagblad van 5 januari 2010 wordt op pagina 22 ruime aandacht besteed aan dit heugelijke feit, met de kop: Nieuwe cd "Missa Petrus Donders" in collectie van Pauselijk Instituut.
Journalist Lauran Wijffels citeert de voorzitter PKG: "Apetrots zijn wij"!
En zo is het maar net!!

Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN