Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 2014: 20 november 2015. Caeciliafeest Kerkkoor Goirke met 9 jubilarissen

   2015: Caeciliafeest Kerkkoor Goirke met 9 jubilarissen.

20 november: St. Caeciliafeest Kerkkoor Goirke met ! 9 ! jubilarissen.

Het St. Caeciliafeest 2015 van Kerkkoor Goirke stond volledig in het teken van maar liefst 9 jubilarissen.
De avond begon met een grote verrassing voor ons koorlid Miek van Antwerpen-van Amelsfort, toen de locoburgemeester van Tilburg, de heer Hans Kokke, en mevrouw Sylvie de Leeuw (van de afdeling Kabinetszaken) om 20:00u feestzaal "De Goede Herder" binnen stapten.
Miek van Antwerpen En warempel, daar waren ook ineens echtgenoot Jan van Antwerpen, zoon Joris van Antwerpen, schoondochter DaniŽlle en kleinzoon Bas !! Hoe kan dat nou zo ... ??
Miek was totaal verbouwereerd, zeker omdat ze ook nog eens in alle toonaarden werd geroemd en bewierookt door de locoburgemeester wegens het feit dat ze 25 jaar lang bestuurslid is van het Parochieel Kerkkoor Goirke.
De decorandus kreeg de Eremedaille in Goud van de Gemeente Tilburg opgespeld door de locoburgemeester. Een wel zeer verdiende onderscheiding!

In de loop van de avond werden de overige 8 jubilarissen, te weten: Irene van Broekhoven, Jo van Abeelen, Ad van Loon, Mia Tuerlings, Diny van Draanen, Frits van Dongen, Els Heuvelmans en Gerrit Schenkels door voorzitter Jan van de Put in het zonnetje gezet.
Zij kregen de onderscheidingen van de Gregoriusvereniging opgespeld. Pastoor Frank Lemmens reikte de oorkondes en draagspelden uit.

Onderscheiden door de Gregoriusvereniging zijn:
Wegens 12,5 jaar lidmaatschap:
    Irene van Broekhoven
Wegens het 12,5 jaar zingen in een kerkkoor:
    Jo van Abeelen en
    Ad van Loon
Wegens het 25 jaar zingen in een kerkkoor:
    Mia Tuerlings
Wegens het 50 jaar zingen in een kerkkoor:
    Diny van Draanen,
    Frits van Dongen en
    Els Heuvelmans
Wegens 60 jaar zingen in een kerkkoor:
    Gerrit Schenkels

Jan van de Put


Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN