Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - Van den Hout en Van den Hout, 40 jaar kerkzangers

   2013: november : Van den Hout en Van den Hout (40jr) en Van de Put, (50jr)kerkzangers.

Een heel bijzonder jubileum : Van den Hout en Van den Hout : 40 jaar kerkzangers !!
En Jan van de Put: 50 jaar lid van het (toenmalige) Mannenkoor Goirke !!

Tijdens het St. Caeciliafeest van het Kerkkoor Goirke op vrijdag 22 november 2013 kwamen 2 koorleden in aanmerking om gehuldigd te worden voor het feit, dat ze inmiddels al 40 jaar lang kerkzanger waren.
Deze keer betrof het de broers: Ad en Pim van den Hout. En Jan van de Put was op de dag af 50 jaar lid van het Mannenkoor Goirke.

In 1973 was in Tilburg Noord was kapelaan Peter Denneman (later nationaal bekend als mediapastor) op zoek naar zangers in de Montfortparochie.
Hij vond Pim en Ad van den Hout bereid het koor te komen versterken.
En samen hebben zij zich 30 jaar lang met volle overtuiging ingezet voor dit Parochieel Kerkkoor Montfortparochie.
Maar in 2003 ontstond er binnen het koor een onderbezetting, wat hen deed besluiten ook samen over te stappen naar het Kerkkoor Goirke.
Wij waren er erg blij met hun komst: de gebroeders Van den Hout bleken weldra en nog steeds Ad van Beurdeneen zeer welkome muzikale aanwinst voor het koor.
Ad is bovendien in 2006 toegetreden tot het Bestuur van het Parochieel Kerkkoor Goirke en vervult daarin de functie van penningmeester.

Voor beiden is de Gouden Medaille van de Gregoriusvereniging verkregen - met oorkonde en draagspeld - en deze medaille is bij Ad opgespeld door Pastor Sjack Willemen, die in zijn zijn felicitatietoespraak de inzet van beiden onderstreepte, maar ook de saamhorigheid van het koor nog eens uitdrukkelijk noemde en roemde.
Namens de parochie overhandigde hij een bloemenbon aan Ad en echtgenote Han werd letterlijk in de bloemen gezet.

Ad van Beurden Helaas kon broer Pim er deze avond niet bij zijn, omdat zijn aanwezigheid elders vereist was.

Ook werd op dit Caeciliafeest het koorlid Jan van de Put op een ludieke wijze door de Caeciliacommissie gefêteerd en in het zonnetje werd gezet voor het feit dat hij exact op deze 22e november, maar dan in 1963, lid was geworden van het toenmalige Mannenkoor Goirke.
Door bestuur- en commissielid Miek van Antwerpen werd hem een speld met 50 opgespeld en was er een presentje in de vorm van een bon voor een Jan van de Putbezoek aan schouwburg of concertzaal.
Ook was er voor echtgenote Marian een prachtige bos bloemen.

(Misschien interessant om op deze plaats nog eens in de herinnering te brengen: het was in die tijd gebruikelijk dat het traditionele Caeciliafeest op de naamdag van Caecilia - dus 22 november - de gehele dag werd gevierd.
's Morgens werd dan begonnen met met een gezongen H. Mis door de mannen en daarna werd in het repetitielokaal de Algemene Ledenvergadering gehouden met toen (nog) als vast agendapunt: ballotage nieuwe leden.)

Pim van BeurdenPim van den Hout is daarom tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2014 alsnog gehuldigd en ook hij heeft de Gouden Medaille van de Gregoriusvereniging - met oorkonde en draagspeld en ontvangst mogen nemen. De medaille werd opgespeld door bestuurslid Miek van Antwerpen.
Bloemen waren er voor partner Resie.

We hopen nog vele jaren van hun muzikale kwaliteiten te mogen genieten.

Namens het Parochieel Kerkkoor Goirke,

Jan van de Put
(voorzitter)


    Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN