Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - Verantwoording Donatie Christoforus-Instituut Paramaribo

   2011: 8 augustus. Gesprek met Frater Johannes van Berkel

Gesprek met Frater Johannes van Berkel

Besteding donaties door het Christoforus Internaat te Paramaribo Suriname.
Maandag 8 augustus 2011 waren we te gast bij Frater Johannes van Berkel welke op vakantie was in Nederland en logeerde bij zijn 96 jaar oud zijnde moeder aan de Brucknerlaan te Tilburg.
We, dat zijn, bestuursleden van het Parochieel Kerkkoor Goirke: Miek van Antwerpen en Jan van de Put alsook Jan Populiers namens de voormalige commissie Peerke Donders 200 jaar Goirke.
Het was op dit adres dat hij ons had uitgenodigd om aan de hand van tal van foto`s aan te tonen wat er met de totale donatie van € 5000,00 allemaal is aangeschaft. Deze donatie is in 2009 tot stand gekomen uit een collecte van € 1500,00 tijdens de herdenkingsviering in de Goirkese kerk op 25 oktober 2009 en een netto opbrengst van de activiteiten rondom deze gedenkwaardige dag van € 3500,00 welke het parochieel Kerkkoor volledig heeft geschonken aan het Christoforus Internaat. Onder het genot van een kop thee en in een gemoedelijk informatieve sfeer beantwoord Frater Johannes onze vragen en licht zijn uitleg middels foto’s op zijn PC toe.

Wat is het Christoforus Internaat.

Christoforus Internaat
Bron: frater Johannes van Berkel, Paramaribo

Het Christoforus Internaat is in Paramaribo een voortzetting van de vormingscursus “Onderwijs Permit”, voor de opvang en studiemogelijkheden voor jongeren uit het binnenland van Suriname.
In 1993 werd de Christoforus Stichting in het leven geroepen om dit vormingswerk, dat ooit begonnen werd door de fraters van Tilburg, voort te zetten.
Dit gebeurt door middel van het aanbieden van huisvesting verzorging en begeleiding.
Het internaat heeft een capaciteit van 82 pupillen variërend in de leeftijd tussen 14 en 21 jaar praktische geleidelijk verdeeld tussen jongens en meisjes. Er is een enorme wachtlijst.
De dagelijkse leiding is in handen van een inwonend Surinaams directie echtpaar bijgestaan door een team van begeleiders en geclassificeerd keukenpersoneel.
Ook de fraters van Tilburg al is het vrij beperkt en op kleine schaal hebben hier nog een rol.

Wie is frater Johannes van Berkel.
Frater Johannes is geboren in 1940 als Jan van Berkel op het Lijnsheike ( wijk Heikant ) te Tilburg. Na zijn opleiding bij de Fraters van Tilburg is hij vanaf 1969 dus al 42 jaar gestationeerd in Paramaribo en verricht aldaar allerlei werkzaamheden voor het Christoforus Instituut en met name voor het Internaat.
Zijn hoofdtaak is daar gedurende vele jaren die van bouwkundig adviseur geweest alsook technische begeleider van de nieuwbouw en renovatie van het Internaat.
Tevens heeft hij een enigszins uit de hand gelopen hobby nl. fotografie en is dus de fotograaf van vele objecten van de Christoforus Stichting.

Waaraan zijn de donaties zoals vermeld besteed.
Van het bedrag van € 5000,00 zijn er momenteel € 3900,00 besteed aan met name 5 computers, 6 lockerkasten en 2 waterkoelers.

Christoforus Internaat computers   Christoforus Internaat computers
Bron: frater Johannes van Berkel, Paramaribo                 Bron: frater Johannes van Berkel, Paramaribo

Christoforus Internaat                   Christoforus Internaat
Bron: frater Johannes van Berkel, Paramaribo                 Bron: frater Johannes van Berkel, Paramaribo

Christoforus Internaat waterkoelers                   Christoforus Internaat waterkoelers
Bron: frater Johannes van Berkel, Paramaribo                 Bron: frater Johannes van Berkel, Paramaribo

Frater Johannes geeft aan de hand van vele foto’s de blijdschap van de kinderen weer. Ook erg blij met onze geste is de directie van het Christoforus Internaat die over het algemeen aangewezen zijn op donaties en initiatieven zoals de onze. Welgemeende dankwoorden worden door Frater Johannes aan ons overgebracht en hij zegt ons toe er persoonlijk op toe te zien hoe ( onze ) resterende gelden besteed worden. Hij geeft ons aan via welke mailweg wij ons indien het niet spontaan vanuit Paramaribo gebeurt kunnen informeren over de stand van zaken.

Na toch nog 2 uur vertoeft te hebben bij Frater Johannes danken wij hem voor de genoten gastvrijheid en wensen hem een goede gezondheid en een goede reis eind augustus naar Paramaribo toe.


    Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN