Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - Verantwoording Donatie Christoforus-Instituut Paramaribo

   2011: 18 oktober. Verantwoording II Donatie Christoforus Instituut Paramaribo ( € 1500)

Verantwoording II Donatie Christoforus Instituut Paramaribo ( € 1500)

In zijn brief van 25 april 2011 gaf de Algemene Overste Fraters CMM, frater Broer Huitema, aan dat het bedrag van de collecte, dat tijdens de Peerke Dondersmis in de Goirkese kerk op 25 oktober 2009 door de kerkgangers bijeen was gebracht, nog niet was besteed.
Een mogelijkheid zou zijn, om alsnog enkele extra computers aan te schaffen. (zie ook de Nieuwsbrief van 25 april 2011)
Frater Berkers, secretaris van het Bestuur en de Directie van de Christoforus Stichting in Paramaribo schrijft op 18 oktober een brief ter verantwoording aan frater Huitema, waaruit blijkt dat men niet gekozen heeft om computers bij te kopen, maar het geld te besteden bij de renovatie. In zijn specificatie is te zien, dat er een reparatie van een motormaaier is bekostigd, 10 m3 schelpen, ophoogzand en materialen om 20 klamboe’s te vervaardigen en tevens 18 klamboe’s te repareren.
Om de brief en specificatie van frater Berkers te lezen, klik HIER.


    Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN