Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - Verantwoording Donatie Christoforus-Instituut Paramaribo

   2011: 25 april. Verantwoording I Donatie Christoforus-Instituut Paramaribo (€ 3500,00)

Verantwoording I Donatie Christoforus-Instituut Paramaribo (€ 3500,00)
Op 22 september 2008 beloofde het Bestuur van het Parochieel Kerkkoor Goirke aan frater Broer Huitema de Generale Overste van fraterscongregatie CMM dat ALS het project Petrus Donders 2009 een batig saldo zou opleveren, het koor dat bedrag zou doneren aan het Christoforus-instituut in Paramaribo.
Daarbij in de geest handelend van Peerke Donders: in Paramaribo een bijdrage te leveren aan het voortgezet onderwijs voor de jongeren uit de binnenlanden van Suriname.

Op 22 september 2010 overhandigde de voorzitter van het Parochieel Kerkkoor Goirke, Jan van de Put, in het bijzijn van de penningmeester, Ad van de Hout, de toegezegde donatie aan frater Huitema. (zie hiervoor de Nieuwsbrief 2010 22 september).
Frater Huitema zegde het Bestuur toe erop toe te zien, dat er verantwoording zou worden afgelegd van de gedoneerde gelden en de besteding daarvan.

Die verantwoording is thans inderdaad afgelegd in de vorm van de brief van frater Huitema aan Jan van de Put, gedateerd 25 april 2011. En die verantwoording nemen we hieronder integraal over.   Klik daarvoor op de volgende link !


    Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN