Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - Verantwoording Donatie Christoforus-Instituut Paramaribo

   2011: 29 april. Decorandus Martin M.J.M. van Broekhoven: Lid in de Orde van Oranje-Nassau!

Decorandus Martin M.J.M. van Broekhoven: Lid in de Orde van Oranje-Nassau!

De dag voor Koninginnedag.
Traditioneel een dag dat burgemeesters namens Hare Majesteit Koningin Beatrix personen op slinkse manieren uitnodigen op het gemeentehuis om hem of haar te decoreren.
En dat was dan ook het geval op 29 april 2011.
Ons koorlid - sinds 12 juni 2003 - Martin M.J.M. van Broekhoven werd op genoemde datum Martin van Broekhoven verwacht op het stadhuis van Tilburg en werd aldaar door Burgemeester Noordanus benoemd tot lid in de Orde van Oranje - Nassau.
Een onderscheiding die niet iedereen zomaar krijgt toebedeeld.
Daar liggen een heleboel activiteiten in de vrijwilligerssfeer aan ten grondslag.
Ik citeer uit het officiële verslag.
Martin van Broekhoven ontplooit sinds 1984 vrijwilligersactiviteiten op het gebied van ontwikkelingshulp, cultuur, politie, welzijn en het kerkelijke leven.
Vanaf 1984 is hij secretaris van de Bond van Minahassers die tot doel heeft de cultuur uit Minahassa ( Sulawes Indonesië ) te promoten en kerken en ziekenhuizen in de Minahassa financieel te ondersteunen.
Daarnaast al vele jaren vrijwilliger bij het Ouderenwerk De Twern in Tilburg.
Hij is voorzitter van het Bestuur van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel, die elk jaar een bedevaart naar Scherpenheuvel organiseert.
Als vrijwilliger bij de Stichting " Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen " is hij heel vaak te vinden op het Kasteel Ammersoyen om te assisteren bij allerlei activiteiten, waaronder de rondleidingen.
Bij de Politie Midden - en West Brabant vervaardigt hij elke week de knipselkrant die onder alle leden van het korps wordt verspreid.
Bij de Zonnebloem Afdeling Vredeskerk alsook bij de plaatselijke overkoepelende organisatie Zonnebloem Tilburg heeft hij meerdere functies.

In totaal is Martin bij 17 verenigingen en/of instellingen actief en vele van hen hebben - waaronder wij als Parochieel Kerkkoor Goirke - met genoegen de aanvraag van de onderscheiding ondersteunt. Oranje Nassau voor Martin van Broekhoven

Martin, jij bent tot op dit moment het enige lid van het koor die deze welverdiende en indrukwekkende onderscheiding in ontvangst heeft mogen nemen.
Van harte gefeliciteerd !

Namens het Parochieel Kerkkoor Goirke,

Jan van de Put
(voorzitter)


    Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN