Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 26 mei 2016 : Pastoor Philip Rooijmans 60 jaar priester

   2017: Kerstconcert Kerkkoor Goirke en Gemengd Koor de Bron

10 december. Kerstconcert Kerkkoor Goirke en Gemengd Koor de Bron

Tilburg heeft sinds enige jaren twee parochies: Tilburg Zuid en Goirle met de naam : parochie de Goede Herder met als hoofdkerk het Heike enerzijds en anderzijds: Parochie Peerke Donders in het Noordelijke stadgedeelte met als hoofdkerk: 't Goirke.
Deze Goirkese kerk is gezegend met 2 voortreffelijke parochiŽle koren van het formaat dat men elders in Tilburg niet meer aantreft: het Gemengd Koor de Bron met 30 leden en het Kerkkoor Goirke met 42 leden. (Dit kerkkoor Goirke dateert overigens al vanaf oktober 1839 !!).
Deze beide koren gaven op initiatief en onder leiding van dirigent Jos Vingerhoets op zondag 10 december 2017 gezamenlijk een Kerstconcert in de Petrus Donderskerk aan de Enschotsestraat.
Mogelijk kan de vraag gesteld: waarom in de Petrus Donderskerk en niet in de eigen kerk op het Goirke? Wel, in de Goirkese kerk is er geen verwarming meer aangelegd ondanks een miljoenen investering bij de renovatie van de kerk.
De Petrus Donderskerk bleek een bijzonder goede keuze te zijn, want het was er behaaglijk warm en de akoestiek is er meer dan voortreffelijk.
Beide koren hadden met in totaal zo'n 70 personen plaatsgenomen op het altaar en traden afwisselend op als Dameskoor Goirke, Mannenkoor Goirke en Gemengd Koor Goirke en als Gemengd Koor de Bron. Aangenaam werd iedereen verrast door het feit dat geen gastsolisten de hoofdrol voor zich opeisten.
Daar waar solistisch of als duo of als kwartet werd opgetreden gebeurde dat door eigen solisten, wat het aantrekken van gastsolisten volledig overbodig maakte.
Het zeer gevarieerde programma, afgestemd op de mogelijkheden van de beide koren, stond gepresenteerd in een door koorlid Ad van Beurden zeer smaakvol gemaakt programmaboekje.
Eerder al had hij zorggedragen voor een prachtig raam affiche.

Kerstconcert 10 dec 2017

Er stonden twee koren, keurig in hun kooroutfit, hun motivatie en grote kwaliteit uitstralend, daarbij gesteund door een zeer gemotiveerde dirigent Jos Vingerhoets en pianist/organist Harry Swinkels.
Harry Swinkels in zijn vrije tijd ook componist en had voor deze gelegenheid een nieuw kerstlied gecomponeerd voor 4 stemmig Gemengd Koor: "Gaudete", wat betekent " Verheugt U".
Jammer was het, dat de weersomstandigheden een grote rol hebben gespeeld in het bezoekersaantal. Geschat werd dat er 200 bezoekers waren terwijl als we enige uren voor aanvang van het concert geen sneeuwstorm te verduren hadden gekregen het minimaal het dubbele aantal zou zijn geweest.
Zich op weg begeven was feitelijk ondoenlijk en ook het openbaar vervoer lag er helemaal uit.
Ondanks dat kunnen we terugzien op een zeer geslaagd en op hoog niveau gepresenteerd Kerstconcert dat mede door de vrijwillige medewerking van diverse mensen tot stand heeft kunnen komen.
Ik denk hierbij aan de koffiedames en de mensen die de stoelen hebben gereed gezet en weer hebben opgeruimd.
Door de vele helpende handen was alles snel weer op orde waarvoor allemaal hartelijke dank.


Jan van de Put


Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN