Vrijdag 03 December 2021
Heropening Goirkese Kerk - 2015: 26 september 2015

   2015: 26 september. Heropening Goirkese Kerk.

26 september: Heropening Goirkese Kerk kerk na restauratie en renovatie

"Samen verder bouwen "staat als thema aangegeven op de voorzijde van het programmaboekje van de openingsviering op deze zaterdagmiddag van de Goirkese Kerk.

Bron: Jos Vingerhoets

De nieuwe Parochie Peerke Donders nam op deze dag zijn intrek in de Goirkese Kerk.
Immers, terwijl de Tilburgseparochies De Bron - de Vlaspit - Montfort en Frater Andreas per 1 maart 2015 fuseerden tot de nieuwe parochie Peerke Donders (voortaan te benoemen als TORENS) , werd er sinds november 2007 fors gerestaureerd en gerenoveerd in - en aan het gebouw aan de Goirkestraat 68.
Acht jaren bleef de kerk gesloten, op zondag 25 oktober 2009 na, toen werd de 200e geboortedag van Peerke Donders ( 27 oktober 1809 ) spectaculair en indrukwekkend herdacht ( zie ook onder sectie: nieuwsbrieven 2009 - 25 oktober Missa Petrus Donders ) en op zondag 28 augustus 2011 bij de viering van het 40 jarig bestaan van R.K. Koor Gasgothe welk koor ooit begonnen is als jongerenkoor van de Parochies GA ( Gasthuisring) GO ( Goirke ) THE ( Theresia ).

Hierboven staan opgesomd de Tilburgse Parochies: de Bron - de Vlaspit - Montfort en Frater Andreas. Misschien is het voor de geschiedschrijving wel interessant om de voormalige parochies eens te noemen waaruit de huidige Torens zijn ontstaan.

Parochie Montfort:
H. Louis - Grignion de Montfort

Parochie de Vlaspit:
Voormalige parochie Besterd: H.H. Martelaren van Gorcum
Voormalige parochie Groeseind: H.H. Antonius en Barbara
Voormalige parochie Hoefstraat: H. Antonius van Padua
Voormalige parochie Loven: St. Willibrordus

Parochie Frater Andreas:
Voormalige parochie Wandelbos: H. Kruis
Voormalige parochie de Reit: St. Maarten
Voormalige parochie het Zand 1: de Goede Herder
Voormalige parochie het Zand 2: Pastoor van Ars

Parochie de Bron:
Voormalige parochie Gasthuisring:
allereerst de Paterskerk H. Vincentius á Paolo, daarna: O.L. Vrouw van Altijd Durende Bijstand
Voormalige parochie Theresia: H. Theresia van Lisieux
Voormalige parochie Hasselt: Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
Voormalige parochie Vredeskerk: Onze Lieve Vrouw van de Vrede
Voormalige parochie Goirke: H. Dionysius

Hoewel de grootse plannen van de renovatie nog lang niet zijn verwezenlijkt, werd besloten de kerk toch weer open te stellen voor de eredienst, maar daarnaast, zo zei de vicevoorzitter van het Parochiebestuur , de heer de Kort, ook voor meer activiteiten ten dienste van parochie en stad. Hij dacht hierbij o.a. aan concerten en exposities.

Bron: Jan van Eijndhoven

De openingsplechtigheid werd muzikaal opgeluisterd door de Gemengde Koren : de Bron ( Toren de Bron / Vredeskerk), - Cantiqua ( Toren de Vlaspit / Loven ) en Goirke ( Toren de Bron / Goirke ) met een uitvoering van de KrŲnungsmesse van W.A. Mozart die plaats hadden genomen op het vertrouwde oksaal , voor het gerestaureerde orgel onder leiding van dirigent Jos Vingerhoets en begeleid op het orgel door Harry Swinkels. Met als solisten: Anita van Abeelen, sopraan - Annelies Roovers, alt - Ben van Bladel, tenor en Kees van Gestel, bas.

Daarnaast zongen koren van de overige Torens de wisselende gezangen vanaf de naast het priesterkoor gelegen nieuw gecreŽerde zangvloer onder leiding van Mijntje van Daesdonk.
Zij had eveneens muziek gecomponeerd voor het slotlied: Blijf elkaar nabij.

Aardig is te vermelden dat ook het lied, dat bij de officiŽle opening van de kerk in 1839 is gezongen, voor deze gelegenheid uit het archief was gehaald en nogmaals door de koren ten gehore werd gebracht ( en dan te beseffen, dat de Goirkese kerk inderdaad gedragen wordt door 12 indrukwekkende pilaren ) :

Kunstminnaars staat, bewondert al mijn vestingswerken

Aanschouwt 't twaalf kolommen tal, die mij versterken

Zegt met gerust gemoed, dit huis zal eeuwen staan

Het zal van kind tot kind gedurig over gaan

Laat vrij 't brandend en 't schuimend zeenat bruisen

De tempel staat onwrikbaar vast, gelijk een rots

Haar zuilen staan van eeuw tot eeuw ter ere Gods.

Bron: Jan van Eijndhoven

En zo is het ook !!!


Jan van de Put


Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN