Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 1982 Rome

   2010: 26 november. Gemeente Tilburg huldigt Josée Wijnans- Janssens

2010: 26 november. Gemeente Tilburg huldigt Josée Wijnans- Janssens
Tijdens het Ceciliafeest 2010 heeft het de Gemeente Tilburg behaagd ons koorlid en mede-bestuurslid mevrouw Josée Wijans de GOUDEN SPELD van de Gemeente Tilburg uit te reiken.
Wethouder Roel Lauwerier was naar ons feestadres aan de Vredeman de Vriesstraat gekomen om deze Gouden Eremedaille op te komen spelden en haar op deze manier te huldigen.
In het bijzijn van haar man Harrie, hun kinderen Ton en Ingrid en al haar collega-koorleden hield de heer Lauwerier een toespraak waaruit bleek dat hij zich terdege had voorbereid en de aangeleverde toelichtingen goed had bestudeerd en waarbij hij inging op de indrukwekkende staat van dienst van Josée voor ons koor en onze Parochie.

Josée en Loco-burgemeester   Josée en Jan van de Put
Bron: Ad van Beurden                                                           Bron: Ad van Beurden

Inside-informatie van de voorzitter:

In 1964 kwam zij voor het Parochieel Kerkkoor Goirke in beeld als de vriendin van Harrie Wijnans, die lid was van het Mannenkoor Goirke.
Tijdens de receptie op de bruiloft van Antoon Egberts werd besloten om een Dameskoor Goirke op te richten. (Zie hiervoor ook: 1964: 25 augustus Oprichting Dameskoor)
Josée Janssens ging van meet af aan deel uitmaken van dit dameskoor en ze heeft dat tot op heden volgehouden, dus inmiddels 46 jaar.
Ze is op dit moment dus ook het enige lid dat vanaf de oprichtingsdatum onafgebroken deel uitmaakt van de afdeling Dames.
In 1980 heeft ze de moed om lid te worden van het bestuur en ook dat heeft ze tot op heden, dus 30 jaar onafgebroken, volgehouden.

Josée, 46 Jaar onafgebroken lid waarvan 30 Jaar bestuurslid, het is voorwaar geen sinecure.
Uit ervaring weet ik dat er meer bij komt kijken als menigeen denkt.

Josée heeft haar bestuursfunctie altijd tot ieders tevredenheid vervult waarbij zij het sociale aspect erg hoog bij haar in het vaandel stond en nog staat.
Voldoende redenen voor de overige bestuursleden dus om voor haar eens bij de gemeente Tilburg aan te kloppen met het verzoek om Josée in het zonnetje te zetten.

Josée en Loco-burgemeester   Josée luistert aandachtig
Bron: Ad van Beurden                                                           Bron: Ad van Beurden

Want zoveel is zeker, Josée: velen hebben al ooit een speld, medaille of onderscheiding mogen ontvangen, maar jij hebt deze ook nog eens echt verdiend.
Deze eerbetuiging is je van harte gegund en we hopen als bestuur nog vele jaren van je kwaliteiten zowel bestuurlijk als muzikaal te mogen genieten.

Jan van de Put
Voorzitter Parochieel Kerkkoor Goirke Tilburg.

Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN