Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - Ons koorlid Leny Mateijsen - Wittens: Oranje Nassau.

   2013: 10 januari : Ons koorlid Leny Mateijsen - Wittens: Oranje Nassau.

Koorlid Leny Mateijsen - Wittens: Oranje Nassau.

Op donderdag 10 januari 2013 was het groot feest tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst van de Zonnebloemafdeling Theresia/Besterd in de ontmoetingsruimte " Bijsterhof " van verzorgingshuis: de Bijsterstede.

Leny Mateijsen
Leny Mateijsen - Wittens werd, in het bijzijn van haar man Wim, kinderen en kleinkinderen, maar liefst voor twee jublilea tegelijkertijd gehuldigd:
a. voor het feit dat ze 25 jaar vrijwilligster is van genoemde Zonnebloem-afdeling.
b. voor het feit dat zij al 20 jaar voorzitter is van het bestuur van deze afdeling.

Er waren lovende en inhoudelijke woorden door de secretaris van de Provinciale Zonnebloemafdeling, de heer Frans van Emstede, en als blijk van zeer grote waardering werd zij vereerd met de Gouden Speld van de Zonnebloem.
Vervolgens stond daar ineens in vol ornaat en tot geweldige verrassing voor Leny de loco - burgemeester van Tilburg, Mevr. Marieke Moorman voor haar.

Mevrouw Moorman bleek vooraf goed genformeerd te zijn omtrent alle activiteiten die Leny allemaal verricht zowel bij de Zonnebloem afd. Theresia/Besterd dan wel als gastvrouw bij de Dienst Pastoraat & Geestelijke Verzorging in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg of als koor - en bestuurslid van het Parochieel Kerkkoor Goirke.

Het kon niet uitblijven: "het heeft dan ook Hare Majesteit behaagd om Leny Mateijsen- Wittens te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau".

Zichtbaar verheugd speldde de loco - burgemeester dan ook de versierselen behorend bij deze onderscheiding bij Leny op.
Vele felicitaties en bloemen mocht Leny in ontvangst nemen en uiteraard hebben we daar, namens de het Parochieel Kerkkoor Goirke, onze gelukwensen met heel veel plezier aan toegevoegd.
Van harte proficiat, Leny en de complimenten!


    Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN